O ... Obszar badań

Nazywam się Szymon Śmiga. W 2009 r. ukończyłem Fizykę Teoretyczną i Komputerową na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie kontynuuję naukę jako doktorant. Głównym obszarem moich badań jest teoretyczna oraz obliczeniowa chemia kwantowa, a w szczególności teoria funkcjonałów gęstości (ang. Density Functional Theory - DFT). Badania te koncentrują się nad rozwojem nowych i poprawnych funkcjonałów oraz potencjałów wymiennych i korelacyjnych używanych w obliczeniach kwantowo-chemicznych w oparciu o dobrze znane, bazujące na funkcji falowej (ang. Wave Function Theory - WFT) i teoretycznie ugruntowane metody „ab initio” WFT. Dodatkowo prowadzę także badania nad powiązaniami pomiędzy metodami DFT oraz WFT.

Obszary zainteresowań:

  • Fizyka i Chemia kwantowa
  • Metoda Optymalnego Potencjału Efektywnego (OEP)
  • Teoria Funkcjonałów Gęstości (DFT)
  • Metoda sprzężonych klasterów (CC)
  • Wielociałowy rachunek zaburzeń (MBPT2)
  • Metody numeryczne
  • Obliczenia równoległe