1. Strona główna
 2. O mnie
 3. Dydaktyka
 4. Kontakt

Informacje podstawowe

mgr inż. Michał Słowiński
Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Instytut Fizyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Grudziadzka 5/7, 87-100 Toruń
pokój 527 (drugie piętro)
tel.: (+48 56 611) 3285
e-mail: suowik@fizyka.umk.pl

Konsultacje: piątek 13:30-15:00Wykształcenie

2016 –
studia doktoranckie z zakresu nauk fizycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
specjalność: fizyka atomowa, spektroskopia,
opiekun naukowy: dr hab. Roman Ciuryło, prof. UMK

2014 – 2016
studia magisterskie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, kierunek: fizyka techniczna,
praca dyplomowa: Obliczenia parametrów kształtu linii widmowych i ich zależności temperaturowych,
promotor: prof. dr hab. Ryszard S. Trawiński

2011 – 2014
studia licencjackie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, kierunek: fizyka,
praca dyplomowa: Problem dyspersji we wnękach optycznych,
promotor: dr Piotr Masłowski


Ważniejsze konferencje

 1. 44. Zjazd Fizyków Polskich, Wrocław, 10.09-15.09.2017
  Plakat: Precyzyjna spektroskopia molekularnego tlenu z wykorzystaniem dwuwiązkowego spektrometru strat we wnęce ze stabilizacją częstotliwości

 2. OPTO2017, Warszawa, 04.07-08.07.2017
  Plakat: FS-CRDS Measurements of Molecular Oxygen Spectra in O2-N2 Mixture as an Example Why It Is Crucial To Go Beyond Voigt Profile

 3. V Polska Konferencja Optyczna, Gniezno, 02.07-06.07.2017
  Plakat: Dwuwiązkowa spektroskopia zaniku we wnęce ze stabilizacją częstotliwości narzędziem do precyzyjnych pomiarów kształtów linii widmowych

 4. 8th International Meeting on Atomic and Molecular Physics and Chemistry, Toruń, 19.06-22.06.2017
  Plakat: Oxygen Spectra in O2-N2 Mixture Measured with FS-CRDS