RKF - INOWROCŁAW I      
Aktualności i ogłoszenia Downloads
     Warsztaty Fizyczne    Kontakt         Galeria
        Ważne i ciekawe linki

 Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie.

    Kryształy półprzewodnikowe odgrywają ogromną rolę we współczesnym świecie. Nasza cywilizacja nie istniałaby bez rozwoju fizyki ciała stałego i związanych z nią odkryć, zwłaszcza w dziedzinie fizyki półprzewodników. Bez wynalezienia tranzystora w 1947 roku w laboratoriach Bella nie byłoby komputerów osobistych czy internetu. Spektakularnym osiągnięciem współczesnej technologii materiałów półprzewodnikowych są mikroprocesory, będące sercem PC-ta. W jednym układzie scalonym („chipie”) znajduje się nawet kilkaset milionów tranzystorów, czyli jeden tranzystora ma rozmiary rzędu kilkudziesięciu nanometrów. Przy tak dużej miniaturyzacji mówimy o nanotechnologii.
    W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się ogromny postęp w nanotechnologii. W stosunkowo krótkim czasie nauczono się otrzymywać nanometrowe warstwy materiałów półprzewodnikowych, nanodruty – struktury jednowymiarowe oraz kropki kwantowe. Uczestnicy spotkań będą mieli okazję w pierwszej kolejności zapoznać się z metodami otrzymywania kryształów oraz podstawowymi pojęciami z dziedziny fizyki półprzewodników. Z kolei omówione zostaną wykorzystywane w życiu codziennym urządzenia optoelektroniczne, które wykorzystują różne efekty oddziaływania światła z półprzewodnikami, w tym detektory, czujniki, lasery oraz diody elektroluminescencyjne. W końcu przedstawione będą najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nanotechnologii materiałów półprzewodnikowych oraz możliwości ich przyszłych zastosowań w życiu codziennym.


Kontakt:

Koordynator - dr hab. Jan Iwaniszewski,  tel. 56-6113347.
Prowadzący - dr inż. Karol Strzałkowski,  tel. 56-6113222, kom. 692631318.
e-mail: rkf.strzalkowski@fizyka.umk.pl

Aktualności i ogłoszenia:

  • Termin trzeciego spotkania: 27 marzec 2010, sobota, godz.10.15.
  • Przypominam o konieczności wypełnienia deklaracji !
Downloads (wykłady):
Ważne i ciekawe linki:
                                                                                     Home