MEDUNI Logo Uniwersytet Mikołaja Kopernika
UMK
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Batorego
Fundacja Bankowa im Leopolda Kronenberga
Fundacja Kronenberga
Instytut Fizyki i Astronomii UMK
Instytut
Fizyki
i Astronomii
Toruńska Medyczna Strona Główna
Służba Zdrowia w Toruniu
Szpital Wojewódzki w Toruniu
WSzZ
Toruń
Toruń
 
INDEX Sponsorzy
Koordynator
Wykładowcy
Instytucje
Kurs dla początkujących
Kurs dla zaawansowanych

statsoft

Med-Uni logo


(REALIZACJA WRZESIEŃ 1998 - CZERWIEC 2000)

Jesteś osobą na tej stronie


Sponsorzy Projektu

Koordynator Projektu


Wykładowcy

Grupa Podstawowa

Grupa Zaawansowana


Instytucje uczestniące w szkoleniu

 1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
 2. Wojewódzki Szpital Zakaźny w Toruniu
 3. Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu
 4. Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
 5. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Toruniu
 6. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Toruniu
 7. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Toruniu - Szpital Miejski
 8. Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
 9. Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
 10. Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmży
 11. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim
 12. Zespół Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
 13. Akademia Medyczna w Bydgoszczy
 14. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy
 15. Samodzielny Szpital Kliniczny im. A. Jurasza w Bydgoszczy
 16. Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
 17. Lecznice CITO-MED ELANA Sp. z o.o.Toruń
 18. Ośrodek Medycyny Pracy - Toruń
 19. Przychodnia Miejska - ul.Uniwersytecka ToruńSzkolenie na poziomie podstawowym (20 godzin)


Wykorzystanie Internetu w praktyce medycznej

Koordynacja programu nauczania:dr Jacek Kobus, lek. med. Robert A. Mielcarek


I.1.Korzystanie z podstawowych usług i narzędzi sieciowych

 1. Podstawowe informacje o Internecie (struktura sieci) - 1 godz.
 2. Organizacja dostępu i przepływu informacji - 1 godz.
  • komputer w sieci (host, gateway [bramka], serwer/klient)
  • przesyłanie danych miedzy komputerami w sieci ( pakiety, protokoły, TCP/IP, adres sieciowy, DNS )
  • rozproszone bazy danych (ftp, www)
  • dostęp do odległych serwerów (telnet)
 3. Posługiwanie się przeglądarką sieciową (Internet, Explorer, Netscape Navigator) - 5 godz.
  • zasada dostępu do rozproszonych danych ( URL, HTTP )
  • łączenie, organizacja danych
  • format danych tekstowych i graficznych ( ps, gif, pdf )
  • kompresja danych ( Z, zip, gz )
  • zapisywanie danych
  • wyszukiwanie potrzebnej informacji (search engines)
  • polskie i zagraniczne spisy zasobów sieciowych

 • Posługiwanie się programem pocztowym (Nestcape Mail, Pegasus Mail, Eudora) - 6 godz.
  • serwer pocztowy, konto indywidualne, ochrona dostępu (hasło)
  • adres poczty elektronicznej (struktura)
  • pobieranie poczty z serwera
  • czytanie i porządkowanie listów ( usuwanie, wkładanie do odrębnych teczek, przekazywanie listów (forward)
  • przygotowanie i wysyłanie listu
  • czytanie i wysyłanie listów z załącznikami
  • tworzenie i korzystanie z list adresowych
 • Grupy USENET news, listy dyskusyjne - 1 godz.

  I.2. Konfiguracja podstawowych narzędzi sieciowych; korzystanie z konta na serwerze unixowym.

  1. Konfiguracja przeglądarki stron www - 1 godz.
   • wybór standardu kodowania, wielkości i rodzaju czcionki
   • ustawianie strony domowej, wybór serwera buforującego
   • wybór działania przeglądarki w zależności od rodzaju danych
  2. Konfiguracja programów do obsługi poczty elektronicznej - 1 godz.
   • Pegasus Mail, Eudora, program pocztowy NN
  3. Podstawy korzystania z systemu Unix - 4 godz.
   • podstawowe komendy systemu (ls, cp, mv, rm, kmdir, rmdir)
   • podstawowe programy (telnet, ftp, elm, lynx)
  (wykład dostępny w wersji elektronicznej)


 • Szkolenie na poziomie zaawansowanym (36 godzin)  Korzystanie z naukowych baz danych
  - przegląd baz danych w Internecie pod kątem informacji medycznych.

  8 godzin - dr hab. Piotr BAŁA


  1. Zagadnienia związane z organizacją dostępu do baz danych (bazy bezpłatne, płatne, konta, niezbędne oprogramowanie) - 2 godz.
  2. Przegląd baz danych dostępnych przez www, korzystanie z baz, wyszukiwanie informacji - 4 godz.
   • Medline
   • Core Biomedical Collection - wersje pełno-tekstowe 15 najważniejszych czasopism medycznych
   • INSPEC - czasopisma chemiczne i biochemiczne
   • Science Citation Index z Current Contents
   • Virtual Human Project
  3. Bazy wymagające specjalistycznego oprogramowania - 2 godz.
   • Beilstein (baza związków chemicznych z informacjami o ich toksyczności)
   • Encyklopedyczne bazy Biblioteki Głównej UMK
  (wykład dostępny w wersji elektronicznej)

  Komputeryzacja pomiarów medycznych

  4 godziny - dr Grzegorz OSIŃSKI


  1. Przegląd stosowanych systemów komputerowych do archiwizacji danych medycznych - 2 godz. (www.bmtp.akh-wien.ac.at, www.cbiol.leeds.ac.uk,)
  2. Podstawowe systemy wizualizacji i modelowania procesów fizjologicznych - 2 godz. (www.pd.uwa.edu.au)

  Wersja elektroniczna - przegląd ciekawych miejsc


  Wideokonferencje w praktyce medycznej

  2 godz. - mgr inż. Marek Babicz - (Wojskowy Szpital Kliniczny Bydgoszcz)

  1. Rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie
  2. Media transmisyjne
   • transmisja z wykorzystaniem ISDN-u
   • transmisja z wykorzystaniem INTERNET-u
  3. Prezentacja nagranej wideokonferencji pomiędzy 10WSK Bydgoszcz a Akademią Medyczną w Gdańsku. oraz inne wideokonferencje prowadzone przez 10 WSK - Pokaz rozwiązań praktycznych -
   • system wideokonferencji w Niemczech (Bawaria)
   • system stosowany przez armię amerykańską na Bałkanach

   Sieć komputerowa w szpitalu. Rozwiązania praktyczne.

   2 godz. - mgr inż. Marek Babicz

   1. Sieć komputerowa szpitala - rozwiązanie fizyczne.
    • sieć wspomagająca zarządzanie szpitala-
    • sieć Internetowa
 • Sieć komputerowa szpitala na bazie oprogramowania zastosowanego w 10WSK w Bydgoszczy
  • opis zastosowanych modułów
  • przepływ informacji między modułami
  • Rachunek Kosztów Leczenia Pacjenta
 • Inne rozwiązania praktyczne:
  • firmy APEXIM - Warszawa
  • firmy SIRPOL - Łódź

  Analiza obrazów cyfrowych

  8 godzin - dr Maria BERNDT

  1. Podstawowe narzędzia stosowane w przetwarzaniu i analizie obrazów cyfrowych - 4 godz.
   • przekształcenia, filtry itp.
   • metody kompresji i przechowywania obrazów
   • internetowe bazy obrazów medycznych (rsb.info.nih.gov/nih-image)
  2. Zapoznanie się z możliwościami programu Image Pro-Plus stosowanego w aplikacjach medycznych ( www.mediacy.com) - 4 godz.
   • poprawianie jakości obrazów
   • kalibracja i szczegółowe pomiary
   • praca z obrazami zapisywanymi w różnych formatach
   • komunikacja sieciowa

          informacje o programach komputerowych do analizy obrazów, dostepnych w sieci internet

  Analiza statystyczna

  4 godziny - dr hab. Piotr PEPLOWSKI

  1. Przegląd podstawowych narzędzi programu STATISTICA - 2 godz.
  2. Zastosowania w obserwacjach medycznych - 2 godz.

           Zastosowanie pakietu Statistica do obliczeń statystycznych w medycynie


  Sztuczna inteligencja w medycynie

  8 godzin - Prof. dr hab. Włodzisław DUCH

  1. .Co to jest sztuczna inteligencja i do czego się może przydać medykom - 4 godz.
   • Wiedza medyczna i jej komputerowe modele.
   • Systemy eksperckie - symboliczne modele rozumowania.
   • Sieci neuronowe, drzewa decyzji, logika rozmyta i logiczna analiza danych opisujących pacjenta.
  2. Przykłady zastosowań - 4 godz.
   • Wspomaganie decyzji diagnostycznych.
   • Wspomaganie interpretacji obrazów.
   • Zastosowania w nauczaniu medycyny.
   • Przykłady systemów używanych rutynowo w praktyce klinicznej.

  (wykład dostępny w wersji elektronicznej) • Strona utworzona 12 września 98'
  treść - Maria Berndt-Schreiber
  opracowanie Robert A. Mielcarek