Andrzej Raczyński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń, Poland
tel: 48-566113299
e-mail: raczyn@fizyka.umk.pl
Materiały do wykładów (pdf)

Skrypt do wykładu fizyki kwantowej I

Notatki do wykładu z mechaniki kwantowej, część 2

Notatki do wykładu z mechaniki kwantowej, część 3

Notatki do wykładu z mechaniki kwantowej, część 4

Notatki do wykładu z mechaniki kwantowej, część 5

Notatki do wykładu z mechaniki kwantowej, część 6

Notatki do wykładu z mechaniki kwantowej, część 7

Notatki do wykładu z mechaniki kwantowej, część 8

Notatki do wykładu z mechaniki kwantowej, część 9

Notatki do wykładu z mechaniki kwantowej, część 10

Notatki do wykładu z mechaniki kwantowej, część 11
Wyksztalcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Mgr(1974), Dr(1979), Dr hab.(1989); Profesor (2002), University of Guelph, Canada - Visiting Professor(1980-81)

Zatrudnienie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Asystent (1974), Starszy asystent (1977), Adiunkt (1979), Docent (1990), Prof. nadzw. (2001)

Zakres badan: Fizyka atomowo-molekularna, Mechanika kwantowa, Optyka kwantowa

Hasla: Kwantowa teoria zderzeń, zjawiska spowodowane zderzeniami, fotojonizacja i fotooderwanie w silnym polu

Hobby: historia, TatryWybrane publikacje:

 1. A. Raczynski, Infrared Absorbtion in the Mixtures of Noble Gases (in Polish), Wyd. UMK, Torun 1988
 2. A. Raczynski, Collision-Induced Absorbtion in He+Xe: Quantum and Classical Chem. Phys. 88, 129 (1984)
 3. A. Raczynski, G. Staszewska, Density Dependence of Moments and Lineshape in Collision-Induced Absorbtion in He+Ar, Mol. Phys. 58, 919 (1986)
 4. A. Raczynski, J. Zaremba, On spectra and population trapping in half-collisions, Physica Scripta 44, 258 (1991).
 5. A. Raczynski, J. Zaremba, Model photodetachment with two continua, J. Phys. B 26, 403 (1993).
 6. A. Raczynski, J. Zaremba, Threshold effects in photoionization and photodetachment, Physics Reports 235, 1 (1993).
 7. A. Raczynski, J. Zaremba, Model above-threshold photodetachment spectra, J. Phys. B 26, 4437 (1993).
 8. P. Bala, J. Matulewski, A. Raczyński, J. Zaremba Photoionization by pulses with a modulated frequency, Phys. Rev. A 57 4561 (1998).
 9. J.Matulewski, A. Raczyński, J.Zaremba Control of a two-colour photoionization through a time delay between two components of the laser pulse, Phys. Lett. A 251 205 (1999).
 10. J. Matulewski, A. Raczyński, J. Zaremba Drift of the scattered wave packet in strong-field atomic stabilization, Phys. Rev. A 61 043402 (2000).
 11. K. Babiarz, A. Raczyński i J. Zaremba, Strong-field photoionization by ultrashort low-frequency pulses, Phys. Rev. A 64 045401 (2001).
 12. A. Zawadzka, R. S. Dygdała, A. Raczyński, J. Zaremba and J. Kobus, Three-photon resonaces due to autoionizing states in calcium, J. Phys. B. 35 1801-17 (2002).
 13. A. Raczyński i J. Zaremba, Controlled light storage in a double lambda system, Opt. Commun. 209 149-154 (2002).
 14. A. Raczyński, J. Zaremba i S. Zielińska-Kaniasty, Coherent processing of a light pulse stored in a medium of four-level atoms, Opt. Commun. 217, 275-280, (2003).
 15. J. Matulewski, A. Raczyński i J. Zaremba, Dynamics of strong-field photoionization in two dimensions for short-range binding potentilals, Phys Rev. A 68, 013408 (2003).
 16. A. Raczyński, J. Zaremba i S. Zielińska-Kaniasty, Electromagetically induced transparency and storing of a pair of pulses of light, Phys. Rev. A 69, 043801 (2004).