Andrzej Raczyński

Adres

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul.Grudziądzka 5, 87-100 Toruń, Poland
tel: (48-56) 21065 fax: (48-56) 21543
e-mail: raczyn@phys.uni.torun.pl
Fizyka kwantowa I:

Wykład dla studentów drugiego roku fizyki

Skrypt do wykładu (pdf)

Zadania (pdf)

Adobe Acrobat Reader

Abstract:
Opracowanie niniejsze obejmuje materiał wykładu w trzecim semestrze studiów w roku 2000/2001 i nie wykracza w zasadzie poza ten materiał. Dłuższe obliczenia zostały przedstawione w skrócie. Opracowanie ma charakter roboczy i może służyć jako uzupełnienie notatek, nie może natomiast zastąpić lektury podręeczników dającej rozszerzenie informacji przedstawionych na wykładzie.
Prezentacja nie jest zupełnie ścisła z matematycznego punktu widzenia. W szczególności nie zwraca się uwagi na fakt, że pojawiające się operatory nieograniczone określone są nie na całej przestrzeni lecz na jej gęstym podzbiorze. W sposób nieformalny rozszerzono przestrzeń funkcji całkowalnych z kwadratem przez dołączenie funkcji normowalnych w sensie Diraca. Trzema gwiazdkami oznaczono formuły szczególnie ważne.

Zalecane podręczniki:

 1. R.Eisberg, R.Resnick, Fizyka kwantowa, PWN, Warszawa 1983
 2. H.Haken, H.C.Wolf, Atomy i kwanty, PWN, Warszawa 1997
 3. L.Schiff, Mechanika kwantowa, PWN, Warszawa 1977
 4. R.L.Liboff, Wstęp do mechaniki kwantowej, PWN, Warszawa 1987
 5. G.K.Woodgate, Struktura atomu, PWN, Warszawa, 1974
 6. I.Białynicki-Birula, M.Cieplak, J.Kamiński, Teoria kwantów, PWN, Warszawa 1971
 7. L.D.Landau, E.M.Lifszyc, Mechanika kwantowa, PWN, Warszawa, 1979
 8. J.Ginter, Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego, PWN, Warszawa, 1979
Wyksztalcenie: Uniwersytet Mikolaja Kopernika - Mgr(1974), Dr(1979), Dr hab.(1989); Profesor (2002), University of Guelph, Canada - Visiting Professor(1980-81)

Zatrudnienie: Uniwersytet Mikolaja Kopernika - Asystent(1974), Starszy asystent(1977), Adjunkt(1979), Docent(1990), Prof. nadzw. (2001)

Zakres badan: Fizyka atomowo-molekularna, Mechanika kwantowa, Optyka kwantowa

Hasla: Kwantowa teoria zderzen, zjawiska spowodowane zderzeniami, fotojonizacja i fotooderwanie w silnym polu

Hobby: historia, TatryWybrane publikacje:

 1. A. Raczynski, Infrared Absorbtion in the Mixtures of Noble Gases (in Polish), Wyd. UMK, Torun 1988
 2. A. Raczynski, Collision-Induced Absorbtion in He+Xe: Quantum and Classical Chem. Phys. 88, 129 (1984)
 3. A. Raczynski, G. Staszewska, Density Dependence of Moments and Lineshape in Collision-Induced Absorbtion in He+Ar, Mol. Phys. 58, 919 (1986)
 4. A. Raczynski, J. Zaremba, On spectra and population trapping in half-collisions, Physica Scripta 44, 258 (1991).
 5. A. Raczynski, J. Zaremba, Model photodetachment with two continua, J. Phys. B 26, 403 (1993).
 6. A. Raczynski, J. Zaremba, Threshold effects in photoionization and photodetachment, Physics Reports 235, 1 (1993).
 7. A. Raczynski, J. Zaremba, Model above-threshold photodetachment spectra, J. Phys. B 26, 4437 (1993).
 8. P. Bala, J. Matulewski, A. Raczyński, J. Zaremba Photoionization by pulses with a modulated frequency, Phys. Rev. A 57 4561 (1998).
 9. J.Matulewski, A. Raczyński, J.Zaremba Control of a two-colour photoionization through a time delay between two components of the laser pulse, Phys. Lett. A 251 205 (1999).
 10. J. Matulewski, A. Raczyński, J. Zaremba Drift of the scattered wave packet in strong-field atomic stabilization, Phys. Rev. A 61 043402 (2000).
 11. K. Babiarz, A. Raczyński i J. Zaremba, Strong-field photoionization by ultrashort low-frequency pulses, Phys. Rev. A 64 045401 (2001).
 12. A. Zawadzka, R. S. Dygdała, A. Raczyński, J. Zaremba and J. Kobus, Three-photon resonaces due to autoionizing states in calcium, J. Phys. B. 35 1801-17 (2002).
 13. A. Raczyński i J. Zaremba, Controlled light storage in a double lambda system, Opt. Commun. 209 149-154 (2002).
 14. A. Raczyński, J. Zaremba i S. Zielińska-Kaniasty, Coherent processing of a light pulse stored in a medium of four-level atoms, Opt. Commun. 217, 275-280, (2003).
 15. J. Matulewski, A. Raczyński i J. Zaremba, Dynamics of strong-field photoionization in two dimensions for short-range binding potentilals, Phys Rev. A 68, 013408 (2003).
 16. A. Raczyński, J. Zaremba i S. Zielińska-Kaniasty, Electromagetically induced transparency and storing of a pair of pulses of light, Phys. Rev. A 69, 043801 (2004).