Zainteresowania badawcze


Do 2000 roku zajmowałem się różnymi zagadnieniami leżącymi w obrębie spektroskopii molekularnej. W szczególności badałem własności barwników laserowych oraz - za pomocą sond luminescencyjnych - procesy reorganizcji membran fosfolipidowych. W roku 2000, wraz z przejściem do Zespołu Fizyki Medycznej, dołączyłem do zespołu rozwijającego nową technikę diagnostyczną: Tomografię optyczną z wykorzystaniem światła częściowo spójnego (OCT - Optical Coherence Tomography).  Przegląd tematyki badawczej Zespołu (w języku polskim) można znaleźć tutaj.

Od 2003 roku zajmuję się zastosowaniem OCT w szeroko rozumianej ochronie zabytków, do działań zarówno konserwatorskich, jak i inwentaryzacyjnych[ 49, 62]. OCT umożliwia uzyskiwanie obrazów przekrojów obiektów częściowo przeźroczystych w sposób całkowicie nieinwazyjny.
W szczególności prowadzimy badania w zakresie wykorzystania OCT do:

W naszych badaniach wykorzystujemy również technikę skanowania wielkoformatowego XRF (makroXRF):  9496101108

Spis publikacji

Granty badawcze: Współpraca naukowa (w Polsce):