Tworzenie Aplikacji Desktopowych Windows (WPF)

Zagadnienia zrealizowane w ramach zajęć

  • [30.11] DispatcherTimer
  • [30.11] Blend for Visual Studio
  • [30.11 + 07.12] Zegar na elemencie CANVAS
  • [07.12] Data Binding - XAML do XAML, XAML do C# - OneTime, OneWay, TwoWay
  • [07.12] DataContext
  • [07.12] Interfejs INotifyPropertyChanged
  • [14.12] Interfejs INotifyPropertyChanged + TwoWay Data Binding cd.
  • [14.12] Tworzenie kontrolki użytkownika - przycisk z ikoną
  • [14.12] Budowa własnych kontrolek z wykorzystaniem Blend'a

UWAGA! W plikach z zajęć brakuje kodu zegara zbudowanego na elemencie CANVAS - uzupełnię archiwum po najbliższych zajęciach (w sobotę 14. grudnia).

UWAGA! Pliki z zajęć nie zostały przeze mnie przejrzane i przeczyszczone przed ich publikacją!