Programowanie obiektowe w języku C#

Zagadnienia zrealizowane w ramach zajęć

 • [30.11] Pojęcia klasy i obiektu
 • [30.11] Różnice między klasami a strukturami
 • [30.11] Pola klas, metody, konstruktor (domyślny, z parametrami, przeciążanie konstruktora)
 • [30.11] Modyfikatory dostępu - public i private
 • [30.11] Podstawy dziedziczenia
 • [30.11] Przeciążanie metod klasy
 • [07.12] Pola i metody statyczne, konstruktor statyczny
 • [07.12] Metody i klasy abstrakcyjne
 • [07.12] Metody wirtualne
 • [07.12] Przeciążanie operatorów
 • [07.12] Interfejsy
 • [14.12] Destruktor i implementacja interfejsu IDisposable
 • [14.12] Implementacja interfejsów IClonable oraz IComparable
 • [14.12] Typy ogólne w klasach
 • [14.12] Ograniczenia typów ogólnych
 • [14.12] Kolekcje

UWAGA! Pliki z zajęć nie zostały przeze mnie przejrzane i przeczyszczone przed ich publikacją!