Dr Miłosz Michalski

Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych

2017/18

 

Algorytmy i Struktury Danych Języki formalne i automaty Elementy Matematyki Wyższej
Podstawy grafiki komputerowej
(Informatyka Stos.)
Algorytmy Kwantowe Analiza Matematyczna I
(Fizyka i Astronomia, Fizyka Techn.)
Grafika 2D Kodowanie, Kompresja, Kryptografia Analiza Matematyczna III
Algorytmy II Matematyka dyskretna Podstawy Informatyki
(Wydz. Sztuk Pięknych)
Programowanie Proceduralne
(laboratorium)
PSPiZK Analiza Matematyczna I
(Informatyka Stos.)
Języki Programowania
(laboratorium)
Konspekty zajęć (USOS)