Complete list of papers published by Professor Aleksander Jablonski

 1. Nowa metoda oznaczania wspolczynnika pochlaniania swiatla w cialach fluoryzujacych, Sprawozdania i Prace PTF, 2, zeszyt 3, 9-18 (1925) with S. Pienkowski.
 2. Nouvelle methode de mesure de coefficients d'absorption de la lumiere dans les corps fluorescents, Journal de Physique et le Radium, 6, 177-181 (1925) with S. Pienkowski.
 3. Niezaleznosc rozkladu natezen w widmie fluorescencji od dlugosci fali swiatla pobudzajacego, Sprawozdania i Prace PTF, 2, zeszyt 7, 1-19 (1926).
 4. Sur le spectre de fluorescence et d'absorption de la vapeur de cadmium, Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences et des Lettres, Serie A, 10, 473-487 (1927).
 5. O widmach absorpcji i fluorescencji pary kadmu, Sprawozdania i Prace PTF, 3, 175-191 (1927).
 6. Uber die Bandenabsorption und Fluoreszenz des Cadmiumdampfes, Zeitschrift fur Physik,45, 878-891 (1927).
 7. Sur l'absorption a spectre de bandes de la vapeur de cadmiurn, Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences et des Lettres, Serie A, 11, 163-170 (1928).
 8. O ukladzie pasm absorpcji w parze kadmu, Sprawozdania i Prace PTF, 3, 357-366 (1928).
 9. Uber die Trager der in Cadmiumdampf beobachteten Absorptions - und Fluoreszenzbanden, Zeitschrift fur Physik, 57, 692-695 (1929), with W. Kapuscinski.
 10. O nosnikach pasm absorpcji i fluorescencji par kadmu, Sprawozdania i Prace PTF, 4, 305-309 (1929), with W. Kapuscinski.
 11. Uber die D-Linienemission durch Na-Dampf bei Einstrahlung von gelben Licht, Zeitschrift fur Physik, 70, 593-602 (1931), with P. Pringsheim.
 12. Uber die Stossverbreiterung der Spektrallinien und den Energieaustausch bei Zusammenstossen, Zeitschrift fur Physik, 70, 723-732 (1931).
 13. Weitere Versuche uber die D-Linienfluoreszenz des Natriums bei hoheren Dampfdrucken, Zeitschrift fur Physik, 73, 281-288 (1931), with P. Pringsheim.
 14. Uber das Entstehen der breiten Absorptions - und Fluoreszenzbanden in Farbstofflosungen, Zeitschrift fur Physik,73, 460-469 (1931).
 15. Uber die durch Absorptions in Na2 - Banden angeregte Banden - und Linien - fluoreszenz des Natriumdampfes, Zeitschrift fur Physik, 77, 26-34 (1932), with P. Pringsheim and R. Rompe.
 16. Uber die Fluoreszenzausbeute in wasserigen Fluoreszeinlosungen bei antistokesscher Erregund, Acta Physica Polonica, 2, 97-103 (1933).
 17. Efficiency of Anti - Stokes Fluorescence in Dyes, Nature, 131, 839 (1933).
 18. Eine Bemerkung zur Arbeit der Herren H. Kuhn und S. Arrhenius: "Messung der Dissoziationswarme des Cadmiummolekuls auf thermisch - optischem Wege", Zeitschrift fur Physik, 85, 268 (1933).
 19. O szerokosci naturalnej linii widmowych, Mathesis Polska, 8, 65-75 (1933).
 20. Polarized Photoluminescence of Adsorbed Molecules of Dyes, Nature, 133, 140 (1934).
 21. O wplywie oddzialywan miedzyczasteczkowych na zjawiska absorpcji i emisji swiatla, Prace Zakladu Fizyki Doswiadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego N 136, Warszawa 1934 (praca habilitacyjna). (Stron 62).
 22. Sur la polarisation de fluorescence des matieres colorants en fonction de la longuer d'onde de la lumiere excitatrice, Bulletin de l'Academie Polonaise des Siences et des Lettres, Serie A, 14-17 (1934).
 23. Uber die Polarisation der Photolumineszenz der doppelbrechenden Kautsky-Phosphore, Acta Physica Polonica, 3, 421-434 (1934).
 24. Uber den Mechanismus der Photolumineszenz von Farbstoffphosphoren, Zeitschrift fur Physik, 94, 38-46 (1935).
 25. Thermal Rotations of Fluorescent Molecules and Duration of Luminescence, Nature, 135, 582 (1935), with W. Szymanowski.
 26. Uber die negative Polarisation der Phosphoreszenz absorbierter Farbstoffmolekule, Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences et des Lettres, A, 30-33 (1935).
 27. Eine Theorie der zeitlichen Abklingung des Leuchtens bei polarisierter Fluoreszenz von Farbstofflosungen, Zeitschrift fur Physik, 95, 53-65 (1935).
 28. Zur Theorie der Polarisation der Photolumineszenz von Farbstofflosungen, Zeitschrift fur Physik, 96, 236-246 (1935).
 29. Notiz zu der Arbeit von L. Tumermann "Uber die Abhangigkeit der Fluoreszenz - Spektren von der Wiskositat des Losungsmittels", Physikalische Zeitschrift der Sowietunion, 8, 105-108 (1935).
 30. O koniecznosci zorganizowania w Polsce badawczego Instytutu Fizyko-Technicznego, Nauka Polska, 21, 287-293 (1936).
 31. Weitere Versuche uber die negative Polarisation der Phosphoreszenz, Acta Physica Polonica, 4, 311-324 (1935).
 32. Uber die Absorption und die Emission des Lichtes durch orientierte in festen Medien eingebettete Molekule, Acta Physica Polonica, 4, 371-387 (1935).
 33. Uber die Bestimmbarkeit der Anisotropie der den Molekulen zugeordneten Ersatzoscillatoren aus den Messungen der Polarisation der Photolumineszenz, Acta Physica Polonica, 4, 389-394 (1935).
 34. Uber die Abklingungsgesetz der polarisierten Fluoreszenz II, Zeitschrift fur Physik, 103, 526-535 (1936).
 35. Uber einige optische Eigenschaften der in festen und flussigen Medien eingebetteten Molekule, Acta Physica Polonica, 5, 271-287 (1936).
 36. Bemerkungen zum Franck-Condon Prinzip, Acta Physica Polonica, 6, 350-355 (1937).
 37. Uber die wellenmechanische Behandlung der Linienverbreiterung, Acta Physica Polonica, 6, 371-391 (1937).
 38. Ist die Grundpolarisation temperaturabhangig?, Acta Physica Polonica, 7, 15-23 (1938).
 39. Uber die wellenmechanische Behandlung der Linienverbreiterung II, Acta Physica Polonica, 7, 196-206 (1938).
 40. Temperature Influence on the Pressure Broadening of Spectral Lines, Nature, 142, 1122 (1938), with H. Horodniczy.
 41. Bemerkung zu meiner Abhandlung: "Uber die wellenmechanische Behandlung der Linienverbreiterung II", Acta Physica Polonica, 8, 71-75 (1939).
 42. Uber die Abhangigkeit der naturlichen Spectrallinienbreite von der Geschwindigkeit der emittierenden Atome, Acta Physica Polonica, 8, 76-78 (1939).
 43. Influence of Temperature on the Pressure Broadening of Spectral Lines, Nature, 144, 594 (1939), with H. Horodniczy.
 44. Pressure Broadening of Spectral Lines, Physica, 6, 541-550 (1940).
 45. Long Duration of the Balmer Spectrum in Excited Hydrogen, Nature, 155, 397 (1945).
 46. General Theory of Pressure Broadening of Spectral Lines, Physical Review, 68, 78-93 (1945).
 47. On the Phase Shift Approximation in the Theory of Pressure Broadening of Spectral Lines, Physical Review, 73, 258-259 (1948).
 48. Influence of Torsional Vibrations of Luminescent Molecules on the Fundamental Polarization of Photoluminescence of Solutions, Acta Physica Polonica, 10, 33-36 (1950).
 49. Fotoluminescencja krysztalow, Postepy Fizyki, 1, 249-274 (1950).
 50. Fundamental Polarization of Photoluminescence and Torsional Vibrations of Molecules, Acta Physica Polonica, 10, 193-206 (1950).
 51. Collegium Physicum Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, Postepy Fizyki, 3, 371-378 (1952).
 52. A Note on the Franck-Condon Principle, Acta Physica Polonica, 11, 195-196 (1952).
 53. Fluorescent Emission of Resonance Lines at Higher Pressures, Nuovo Cimento, 10, 573-580 (1953).
 54. Two simple Methods of Measurements of the Rate of Polarization of Light, Acta Physica Polonica, 12, 149-151 (1953), with P. Drzewiecki, A. Kawski, and M. Kryszewski.
 55. O zjawiskach obserwowanych przy dzialaniu swiatla eliptycznie spolaryzowanego na powierzchnie selektywnie fotoelektryczne, Sprawozdania PAU, tom LII, nr 9, str. 799 (1951), z S. Ziemeckim.
 56. On the Effects Observed with EllipticallyPolarized Light Action on Selectively Photoelectric Surfaces, Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences et des Lettres, Serie A, 291-301 (1953), with S. Ziemecki.
 57. Magnetic Rotation of the Plane of Polarization of Broadened Resonance Lines, Acta Physica Polonica, 13, 91-94 (1954).
 58. Quenching of Photoluminescence of Solutions, Acta Physica Polonica, 13, 175-186 (1954).
 59. Yield of Anti-Stokes Fluorescence of Dye Solutions, Acta Physica Polonica, 13, 239-242 (1954).
 60. Virtual Oscillators in the Metallic Model of Luminescent Molecules, Nuovo Cimento, Serie X, 2, 995-1000 (1955).
 61. Self-depolarization and Decay of Photoluminescence of Solutions, Acta Physica Polonica, 14, 295-307 (1955).
 62. Note on the Theory of the Polarization of Photoluminescence of Solutions, Acta Physica Polonica, 14, 497-499 (1955).
 63. A Note on the Diffusion Controlled Processes in Luminescent Solutions, Acta Physica Polonica, 15, 263-266 (1956).
 64. Yield of Photoluminescence of Solutions, Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences C1. III, 5, 513-517 (1957).
 65. Decay of Photoluminescence of Solutions, Acta Physica Polonica, 16, 471-479 (1957).
 66. Optyka atomowo-molekularna w Polsce, Nauka Polska 6, 81-91 (1958).
 67. The Metastable State of Dye Molecules, Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Serie sci. math. astr. phys., 6, 589-593 (1958).
 68. Quenching of Photoluminescence of Solutions by Energy Transfer, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. sci. math., astr. phys., 6, 663-669 (1958).
 69. Corrections and additional remarks to the paper: Selfdepolarization and decay of photoluminescence of solutions, Acta Physica Polonica, 17, 481-482 (1958).
 70. On the Notion of Emission Anisotropy, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. sci. math. astr. phys., 8, 259-264 (1960).
 71. Depolarization of Fluorescence of Liquid Solutions, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. sci. math. astr. phys., 8, 655-660 (1960).
 72. Uber die Abklingungsvorgange polarisierter Photolumineszenz, Zeitschrift fur Naturforschung, 16a, 1-4 (1961).
 73. Peter Pringsheim (na 80. rocznice Jego urodzin, 19 marca 1961), Postepy Fizyki, 12, 3-6 (1961).
 74. O pewnych zagadnieniach z dziedziny fotoluminescencji roztworow, Postepy Fizyki, 13, 15-25 (1962).
 75. O nekterych problemech z oboru fotoluminescence roztoku, Pokroki Matematiku a Fyziky a Astronomie, 5, 275-283 (1962).
 76. Decay and Polarization of Fluorescence of Solutions, in: Luminescence of Organic and Inorganic Materials, ed. by Kallman and Spruch, John Wiley and Sons Inc., New York, 1962, pp. 110-114.
 77. A Note on the Notion of Emission Anisotropy, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. sci. math. astr. phys., 10, 555-556 (1962).
 78. Pressure Effects on Spectral Lines, Acta Physica Polonica, 23, 493-500 (1963).
 79. O pracach Katedry Fizyki Doswiadczalnej Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, Postepy Fizyki, 14, 641-647 (1963).
 80. Polarization of Fluorescence of Solutions, Acta Physica Polonica, 26, 427-433 (1964).
 81. Inclusion of the Lorentz Effect into Theories of Pressure Broadening of Spectral Lines based on the Franck-Condon Principle, Acta Physica Polonica, 27, 49-55 (1965).
 82. Emission Anisotropy and Decay of Fluorescence of Solutions, Acta Physica Polonica, 28, 717-728 (1965).
 83. Polaryzacja podstawowa fotoluminesceneji roztworow, Postepy Fizyki, 18, 663-672 (1967).
 84. Does the Intensity Distribution within the Photoluminescence Band Depend on the Frequency of the Exciting Light?, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. sci. math. astr. phys., 15, 885-888 (1967).
 85. Relaxation of the Local Temperature of Luminescent Centres in Solutions, Acta Physica Polonica, 33, 803-817 (1968), with R. Bauer, H. Grudzinski, and E. Lisicki.
 86. On the Determination of Directions of Transition Moments in Luminescent Molecules, Bull. Acad. Polon. Sci, Ser. sci. math. astr. phys., 16, 601-604 (1968).
 87. A Remark to the Paper: Inclusion of the Lorentz Effect into Theories of Pressure Broadening of Spectral Lines based on the Franck-Condon Principle, Acta Physica Polonica, 34, 561-562 (1968).
 88. Does the Intensity Distribution within the Photoluminescence Band Depend on the Frequency of the Exciting Light?. Additional Remark, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. sci. math. astr. phys., 16, 835 (1968).
 89. Henryk Niewodniczanski jako optyk atomowy, Postepy Fizyki, 20, 129-134 (1969).
 90. O modelach w fizyce, Postepy Fizyki, 20, 541-546 (1969).
 91. On the Quasi-Molecular Treatment of Pressure Effects on Spectral Lines, Proceedings of the International Conference on Optical Pumping and Atomic Line Shape OPaLS, ed. by T. Skalinski, Warszawa PWN, 1969, str. 323-330.
 92. Wspomnienia o dzialalnosci PTF, Postepy Fizyki, 21, 321-324 (1970).
 93. Polaryzacja fluorescencji roztworow izotropowych, Postepy Fizyki, 21, 581-590 (1970).
 94. Anisotropy of Fluorescence of Molecules Excited by Excitation Transfer, Acta Physica Polonica, A 38, 453-458 (1970).
 95. On the Emission Anisotropy of Fluorescence Emitted by Acceptor Molecules Dissimilar to Donor Molecules in Isotropic Solutions, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. sci. math. astr. phys., 19, 171-174 (1971).
 96. Depolarization of Fluorescence of Isotropic Solutions Produced by Excitation Transfer between Luminescent Molecules, Acta Physica Polonica, A 41, 85-90 (1972).
 97. Effect Produced by the Initial Shock on the Excitation Transfer between Identical Luminescent Molecules in Solutions, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. sci. math. astr. phys., 20, 243-247 (1972).
 98. Fluorescence of Isotropic Solutions Excited by Intensity Modulated Primary Light, Acta Physica Polonica, A 43, 153-160 (1973).
 99. Effects Produced by Excitation Transfer between Luminescent Molecules in Fluorescent Solutions, Acta Physica et Chemica - Acta Universitatis Szegediensis, 20, 223-229 (1974).
 100. Polarization of Fluorescence of Isotropic Rigid Solutions, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. sci. math. astr. phys., 25, 600-606 (1977).
 101. Time Dependence of the Emission Anisotropy of Fluorescence of Liquid Solutions Excited by a Short Pulse of Polarized Light, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. sci. math. astr. phys., 27, 1-5 (1979).


Press here to skip to the main page of "The Jablonski Centenial Conference on Luminescence and Photophysics"