Tabela przedstawia zależność gęstości wodnego roztworu chlorku sodu od stężenia i temperatury. Współczynnik A20°C jest poprawką temperaturową o następującym znaczeniu: jeśli gęstość roztworu jest określona w temperaturze 20°C, to należy do niej dodać wartość A×(20°C - t), żeby otrzymać gęstość w temperaturze t.

Chlorek sodu, NaCl
Stężenie (t = 20°C) Gęstość (kg/m3) A20°C
% kg/m3 mol/L t = 15°C t = 20°C
1 10,053 0,1720 1007,1 1005,3 0,22
2 20,250 0,3464 1014,4 1012,2 0,24
4 41,072 0,7026 1029,2 1026,8 0,28
6 62,478 1,0688 1044,1 1041,3 0,31
8 84,472 1,4451 1059,1 1055,9 0,34
10 107,070 1,8317 1074,2 1070,7 0,37
12 130,284 2,2288 1089,5 1085,7 0,39
14 154,128 2,6367 1104,9 1100,9 0,42
16 178,592 3,0553 1120,6 1116,2 0,44
18 203,742 3,4855 1136,4 1131,9 0,47
20 229,560 3,9272 1152,5 1147,8 0,49
22 256,080 4,3808 1168,9 1164,0 0,51
24 283,296 4,8465 1185,6 1180,4 0,53
26 311,272 5,3251 1202,5 1197,2 0,55

Źródło: Poradnik fizykochemiczny, WNT Warszawa 1974.