Badanie własności fal elektromagnetycznych mikrofalowego obszaru widmowego

 1. Teoria pola elektromagnetycznego:
 2. Zjawisko dyfrakcji, interferencji i polaryzacji fal elektromagnetycznych. Rozpatrzenie tych zjawisk dla fali o długości 3 cm.
 3. Rentgenografia dla długości fali 3 cm:
 4. Wytwarzanie mikrofal (klistron).

Literatura

 1. R. Litwin - Teoria pola elektromagnetycznego.
 2. A. B. Bronwell, R. E. Beam - Teoria i zastosowanie mikrofal t. I.
 3. R. P. Feynman - Wykłady z fizyki t.II, cz. 2.
 4. A. Piekara - Spektroskopia mikrofalowa.
 5. F. C. Crawford - Fale.
 6. A. M. Portis - Fiziczeskaja laboratoria. (odbitka ksero)
 7. H. Szydłowski - Pracownia fizyczna.
 8. B. D. Cullity - Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich.
 9. M. Panecki - Teoria i technika mikrofalowa.
 10. R. Sikora - Teoria pola elektromagnetycznego.
 11. F. Firszt, Instrukcja do ćwiczenia.