Skręcenie magnetyczne płaszczyzny polaryzacji światła. Wyznaczanie stałej Verdeta

 1. Opis fenomenologiczny zjawiska skręcenia płaszczyzny polaryzacji promieniowania elektromagnetycznego.
 2. Ruch falowy i wielkości służące do jego opisu (amplituda, faza, okres, częstotliwość, wektor falowy).
 3. Polaryzacja fali:
 4. Podwójne załamanie światła:
 5. Skręcenie płaszczyzny polaryzacji:
 6. Pole magnetyczne:
 7. Obiektywne metody pomiaru natężenia światła.
 8. Metody opracowania wyników pomiarów i sposoby otrzymywania informacji z danych pomiarowych (metoda najmniejszych kwadratów, szacowanie błędów).

Literatura

 1. D. Dziczek, Instrukcja do ćwiczenia.
 2. F. C. Crawford - Fale.
 3. S. R. Meyer-Arendt - Wstęp do optyki.
 4. Pieńkowski - Optyka.
 5. S. Szczeniowski - Fizyka doświadczalna cz. 4.
 6. M. Born, E. Wolf - Principles of optics.
 7. M. Suffczyński - Elektrodynamika.
 8. R. P. Feynman - Feynmana wykłady z fizyki t.1 cz.2.
 9. J. Weyssenhoff - Zasady elektromagnetyki i optyki klasycznej.
 10. Zawadzki, Hofmokl - Laboratorium fizyczne.
 11. Nałęcz, Jaworski - Miernictwo magnetyczne.
 12. J. Araminowicz - Laboratorium fizyki jądrowej.