Dydaktyka

"Rysunek techniczny kod przedmiotu:0600-S1-CTZ-RT"
Stacjonarne studia I stopnia - kierunek: Chemia i technologia żywności - semestr 2 (wykład 15godz., ćwiczenia 30godz.)
Wykład 2015 Ćwiczenia 2015

"Podstawy informatyki"
Przedmiot przeznaczony dla studentów I-go roku WFAiIS, WH wszystkich kierunków (ćwiczenia 30godz.)
ćwiczenia

"Podstawy projektowania"
Przedmiot przeznaczony dla studentów II-go roku WFAiIS kierunku "fizyka techniczna" (wykład 30godz., ćwiczenia 30godz.)
wykład ćwiczenia egzamin informacje i materiały (zima2012/2013)
egzamin informacje i materiały (zima2013/2014)

"Systemy komputerowe dla potrzeb konserwatorstwa"
Przedmiot przeznaczony dla studentów II-go roku WH kierunku "konserwatorstwo" (ćwiczenia 30godz.)
ćwiczenia

"Kurs komputerowy 'O' "
Przedmiot przeznaczony dla studentów II-go roku WFAiIS wszystkich kierunków (ćwiczenia 45godz.)
ćwiczenia

Wyniki kolokwiun -> wyniki kolokwium 1 (zima2014)

"Pracownia miernictwa komputerowego"
Przedmiot przeznaczony dla studentów II-go roku WFAiIS, kierunków fizyka techniczna i miernictwo komputerowe (laboratorium 105godz.)
laboratorium