Certyfikaty uprawniające do przeprowadzania egzaminów z zakresu ECDL i ECDL CAD

Zakres materiału obowiązującego na egzaminie ECDL_CAD ( Syllabus wer. 1.5 )
Przykładowy test ECDL CAD
test.pdf
cdesk.dxf
sz_01.dwt