Cyfrowe przetwarzanie sygnałów - materiały do ćwiczeń

Tematyka na zaliczenie przedmiotu:

1. Zapis liczb za pomocą różnych kodów (dziesiętny, NKB-naturalny kod binarny, BCD, HEX)
2. Tablice stanów układów kombinacyjnych
3. Hazard statyczny i dynamiczny w układach kombinacyjnych
4. Tablice Karnaugha i ich minimalizacja
5. Wyznaczenie funkcji przełączających (na podstawie minimalizacji tabl.Karnaugha)
6. Rysowanie schematów ideowych na podstawie funkcji przełączających (wykorzystanie określonych
typów bramek np. wyłącznie NOT i NAND)
7. Sygnały analogowe i cyfrowe (ciągłe i dyskrytne w czasie)
8. Prawa de Morgana

Przykładowe zadanie
Bramki typu and i nand
Bramki typu not i exor
Bramki typu or i nor
Prawa de Morgana
Sygnały

Termin egzaminu 8.02.2009 godz. 10.00 pierwsza grupa, godz. 12.00 druga grupa.

Wyniki egzaminu - tutaj!!!