O mnie

Urodziłem się 10 października 1982 roku w Toruniu. W 2001 roku ukończyłem II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, po czym dalszą edukację kontynuowałem na wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 2004 roku otrzymałem dyplom inżyniera na specjalności Miernictwo Komputerowe. Pracę magisterską „Projektowanie linii opóźniającej regulowanej napięciem w środowisku CADENCE”, obroniłem w 2006 roku w ramach specjalności Komputerowe Systemy Sterujące. W tym samym roku rozpocząłem dalszą naukę w ramach studiów doktorancki przy Instytucie Fizyki UMK, oraz otrzymałem stypendium ufundowane przez firmę APATOR SA. Aktualnie moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki projektowania scalonych układów pomiarowych, metrologi, języków opisu sprzętu oraz techniki cyfrowej.