Jacek Matulewski
Studia podyplomowe pod patronatem Microsoft (PSPiZK)
Materiały do zajęć (rok 2015-2016)

Oficjalna strona studium

Materiały z roku akademickiego 2013-2014
Materiały z roku akademickiego 2014-2015

Dokumentacja MSDN
Oprogramowanie Microsoft w ramach Dreamspark Premium (ELMS)

Organizacja roku akademickiego 2015/2016

Strony PSPiZK na portalach społecznoœciowych: Facebook, GoldenLine


Inauguracja


Wstęp do .NET 4.5 i biblioteki Windows Forms

Zaliczenie na podstawie kolokwium.


Windows Presentation Forms (WPF), wprowadzenie do XAML i wzorzec MVVM

Zaliczenie na podstawie kolokwium.


Grupa 2015/2016 (19 marca 2016)