Jacek Matulewski
Studia podyplomowe pod patronatem Microsoft (PSPiZK)
Materiały do zajęć (rok 2014-2015)

Oficjalna strona studium

Dokumentacja MSDN
Oprogramowanie Microsoft w ramach Dreamspark Premium (ELMS)


Inauguracja


Wstęp do .NET 4.5 i biblioteki Windows Forms

Materiały dydaktyczne (pdf-y) dostępne są na stronie podanej na zajęciach.

Zaliczenie na podstawie kolokwium.


Windows Presentation Forms (WPF) i wprowadzenie do XAML

Zaliczenie na podstawie kolokwium.


Aplikacje uniwersalne: Windows RT i Windows Phone 8.1

Zaliczenie na podstawie kolokwium (kolekcje w aplikacji UA).


Wykład Łukasza Szulca

Zaliczenie na podstawie obecności.


Przedostatnie zajęcia (9 maja 2015)