Felicja Mrugała

Instytut Fizyki
Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika


Adres: ul. Grudziądzka 5
   87-100 Toruń
tel: (48-56) 611 3302
fax: (48-56) 622 5397
e-mail: felicja@fizyka.umk.plZakres badań:

   metody obliczeniowe kwantowej teorii zderzeń atomowo-molekularnych
   dynamika i spektroskopia małych drobin
   dynamika reakcji radiacyjnych w jonowych układach atom+drobina dwuatomowaWybrane publikacje (wszystkie)Opracowania niepublikowane