mgr inŻ. Krystian ErwiŃski

 

 

Witam serdecznie na mojej stronie internetowej !!!

Ostatnia modyfikacja: 28.06.2009

Urodziłem się 20 września 1984 roku. Obecnie mieszkam w Aleksandrowie Kujawskim. W roku 2003 ukończyłem z wyróżnieniem IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu.

W tym samym roku rozpocząłem studia magisterskie na kierunku Fizyka Techniczna o specjalności Miernictwo i Sterowanie Komputerowe na wydziale Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2008 roku ukończyłem studia z wynikiem bardzo dobrym. Obroniłem pracę magisterską pod tytułem „Poprawa odtwarzania trajektorii ruchu poprzez dobór parametrów trajektorii zadanej” uzyskując stopień magistra inżyniera.

Od 2008 roku jestem doktorantem w Zakładzie Fizyki Techniczej wydziału Fizyki UMK. Jako doktorant realizuję pracę o tematyce „Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w układach sterowania numerycznego maszyn wieloosiowych” pod opieką prof. dr hab. Lecha Grzesiaka.

Moje zainteresowania naukowe obejmują głównie zagadnienia sterowania napędami maszyn wieloosiowych.