REZULTATY pierwszego konkursu MOLAB/FIXLAB PL

Pierwszy konkurs projektów umożliwiających bezpłatny dostęp do aparatury badawczej Konsorcjum obejmie ofertę technik badawczych wymienionych w zakładce Nasza oferta. Znaleźć tam można również warunki udziału.Termin składania projektów upłynął  30 września 2016.

Rada Konsorcjum, w dniu 1.12.2016 zatwierdziła do realizacji projekty wymienione niżej. Koordynator z ramienia Konsorcjum skontaktuje się z kierownikiem projektu celem doprecyzowania zakresu i rodzaju badań.

Badania fizykochemiczne z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod dla określenia stanu zachowania i budowy  technologicznej obrazu Madonna del Velo, kierownik projektu: Elżbieta Modzelewska, dysponent obiektu: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, koordynator: dr Barbara Łydżba Kopczyńska

Technologia i technika części rzeźbiarskich antwerpskich retabulów znajdujących się w Polsce, kierownik projektu: Łucja Brzozowska, dysponent obiektu: Muzeum Narodowe w Warszawie, Bazylika Mariacka w Gdańsku, parafia w Żukowie, koordynator: dr hab. Barbara Wagner 

Badania Figielków fotograficznych – nietypowych fotografii z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie, kierownik projektu: Anna Seweryn, dysponent obiektu: Archiwum Narodowe w Krakowie, koordynator: dr Małgorzata Walczak

Analiza inkrustacji i wybarwienia na powierzchni wczesnobrązowych szpil kościanych ze stanowiska Kichary Nowe, woj. świętokrzyskie, kierownik projektu: Kinga Winnicka, dysponent obiektu: Instytut Archeologii i Etnologii PAN , koordynator: mgr Ewelina Miśta

Badania analityczne steli kamiennych – kultowych rzeźb Połowców  z XII – XIII w. znajdujących się w ogrodzie Pałacu w Nieborowie, kierownik projektu: Anna Kudzia, dysponent obiektu: Muzeum w Arkadii i Nieborowie, koordynator: dr Tomasz Łojewski

Analiza zawartości pierwiastków śladowych w tkankach mumii i szkieletów należących do prekolumbijskiej kultury Chancay (Peru), kierownik projektu:Łukasz Majchrzak, dysponent obiektu:  Instytut Archeologii UJ, koordynator: mgr inż. Ewa Pańczyk