Projekty magisterskie WMiI i WFAiIS UMK, szczegóły na indywidualnych podstronach.

Ciekawe prace będę dodawał do DIIGO, oraz do Flipboardu, można je filtrować za pomocą słów kluczowych i dostępnych list.
Strona InterDoc. Strona NLK ICNT.

Aktualne projekty lic/inż

Aktualne projekt mgrEEG - szkolenie przez Karolinę i Jana i Joannę G, jako stażyści w ICNT.
Szkolą się 4 osoby, Anna Chyźińska, Anna Koryl, Partycja Dzianiok, Beata Janicka.
Zarządzanie labem? Trudno go użyć dla wielu osób, Quartz bardziej do badań chemicznych, ale chyba nie da się dostosować.
Trello do organizacji działań, proste. Protokoły raczej nie?
Redcap do protokołów, kurs data managment and clinical research, Vanderbuilt, na Coursera. Bardziej dane niż organizacja pracy ale OK.
http://project-redcap.org/
Konferencja Neuromania, może warsztaty EEG, eyetracker, zapis.

Gry/Testy diagnostyczno-terapeutyczno-treningowo-wzmacniające.
 1. Antoni Wójcik - LabGuru, w chmurze, subskrypcje. Uwaga wzrokowa, pojemność.
 2. Karolina Finc - neuroplastyczność, pamięć, EEG w treningach, wpływ gier akcji na przetwarzanie informacji kilkudzieśięciomilisekunodwej.
 3. Łukasz Goraczewski - grywalizacja, strona Symfonii, testy uwagi wzrokowej. Gry na Unreal 3D. Wirtualna rzeczywistość.
 4. Paweł Groblica - timing, trening

Neurofeedback:
 1. Sławomir Janiszewski,
 2. Piotr Szczęsny,
 3. Małgorzata Pawluk,
 4. Beata Janicka mgr neurofeedback EEG, JD
 5. Patrycja Dzianok mgr neurofeedback EEG, JD
 6. Ewa Ratajczak - EEG + HRV, Tomasz Piotrowski, Piotr Cysewski
 7. Współpraca z Kajetanami: dr Rafał Milner - 6-latki.
 8. Zuzanna Pawłowska - mgr i licencjat, ekologia religii.

Szum neuronalny, gamma feedback, wpływ masażu, wpływ na wyniki testów - czasy reakcji, kreatywność?

EEG, ERP:
dr Piotr Podlipniak z AM Poznan, Simon Delabella.
Małgorzata Gut - fMRI, osoby niewidome.
Agnozja wyobrażeniowe, głównie słuch. Ciche sekwencje, research agreement.
Powtórzyć prace Zattore na początek, prace Peretz.
Denis Molfese - przewidywanie rozwoju na podstawie ERP

Dzieci i Symfonia
Techniki obserwacyjne
GoSphero, Leapmotion, Mata naciskowa, Wideo, dźwięki, nagrywanie ciągłe w domu (Lena system), spirografia.
 1. Wojciech Galios - sieci neuronowe.
 2. Tomasz Piotrowski.
 3. Metrolodzy z WFAiIS

Pamięć robocza - EEG, EMG, GSR
 1. Anna Chyzińska - lic płeć i neuroanatomia,
 2. Od Joanny
 3. Od MG

Percepcja fonemów
 1. Klaudia Nadworska - lingwistyka, język - pragmatyka.

Zakończone projekty licencjackie Kognitywistyka od 2011 roku
 1. Tomasz Wielek, Mózg jako złożony samoorganizujący się system – rola zjawisk przypadkowych. Połączenia funkcjonalne badane za pomocą fMRI. 18.10.2014
 2. Artur Czeszumski, Wpływ marihuany na organizm człowieka. Obrona 10.01.2014
 3. Zuzanna Pawłowska, Projektowanie funkcjonalnych witryn internetowych. Obrona 10.01.2014
 4. Maria Czarnecka, Rozwój i zaburzenia rozwoju mowy z analizą przypadku dziecka wychowanego w socjalnej izolacji. 10.07.2013
 5. Patrycja Dzianok, Wykorzystanie interfejsów mózg-komputer u osób z zaburzeniami świadomości w celach diagnostycznych i komunikacyjnych, 8.07.2013
 6. Anna Koryl, Default Mode Network. Sieć aktywności bazowej mózgu:historia konceptu, charakterystyka u osób zdrowych oraz odmienne wzorce aktywności w wybranych jednostkach chorobowych. 8.07.2013
 7. Beata Janicka, Wpływ 5-hydroksytryptaminy na zachowanie człowieka. Metody i konsekwencje manipulacji poziomem serotoniny. 8.07.2013
 8. Dominka Borowska, Neuroestetyka i nieuropsychologia twórczości artystycznej, 8.07.2013.
 9. Agnieszka Bańkowska, Neurogeneza w dorosłym mózgu, 4.07.2012
 10. Karolina Finc, Rola snu w neuroplastyczności w kontekście uczenia się i pamięci. 4.07.2012
 11. Łukasz Goraczewski, Reprezentacja neuronalna podstawowych klas gramatycznych. 4.07.2012
 12. Krzysztofa Moraś, Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych. 4.07.2012
 13. Agnieszka Ryzner, Leczenie poznawczo-behawioralne w ADHD. Obrona 6.09.2012
 14. Małgorzata Wisłowska, Electroencephalography during own name perception - a single subjects' experimental study. 6.09.2012
 15. Daria Woźniak, Niekonwencjonalne metody leczenia autyzmu-pseudonauka XXI wieku. 6.09.2012
 16. Antoni Wójcik,Kognitywne aspekty oceny doświadczenia użytkownika. 6.09.2012
 17. Paulina Ziomkowska, Procesy neurobiologiczne będące podstawą pamięci, zespołu stresu pourazowego oraz fobii. 6.09.2012

Kandydaci - nie pasują:

Przeniesione - Joanna Dreszer
 1. Joanna Szczelaszczyk - niemowlęta i rozwój słuchu,
 2. Maria Jażdżewska - autyzm zaburzenia poznawcze, uwaga i komunikacja, terapia biofeedback, EEG
 3. Jan Nikadon,
 4. Joanna Gorgol, 04.07.2016


Zakończone mgr: Projekty magisterskie WFiIS UMK
 1. Kamil Bonna, Discovering generative network models by symbolic regression, WFAiIS, obrona 31.08.2017
 2. Piotr Łuczak od 2009 r. (obrona 14.03.2014). Podobieństwo semantyczne stron internetowych. Klasteryzacja i wizualizacja otrzymanych wyników.
 3. Dariusz Górski Informatyka Stosowana od 2007 roku. Wewnętrzne reprezentacje sieci neuronowych. Obrona 8.04.2013.
 4. Jakub Trokowski, IS 2011-13, obrona 27.02.2013. Aproksymacja neurodynamiki
 5. Michal Gasewicz 2007-2011.12.9 Interakcyjne tworzenie obrazów przez analizę gestów
 6. Paweł Maciejewski obrona 4.11.11 Interakcyjny system rozpoznawania gestów i upiększania obrazów. Śledzenie ruchów głowy
 7. Bartosz Sikorski, 2009-10, obrona 18.11.11 Akwizycja i weryfikacja wiedzy w systemach dialogu z użytkownikiem
 8. Marcin Szupke, 2007-10, obrona 18.11.11 Analiza wielokanałowych zmiennych sygnałów czasowych z wykorzystaniem metody czynników niezależnych
 9. Robert Topolewski 2009-11, obrona 21.06.11 Szybka geometryczna metoda wizualizacji wielowymiarowych danych
 10. Piotr Olszak, 2009-10, obrona 18.10.10 Rozpoznawanie obiektów na zdjęciach poprzez zadawanie minimalnej liczby pytań
 11. Michał Gawarkiewicz, 2009-10, obrona 25.06.10 Tworzenie pamięci semantycznej w wąskich dziedzinach na podstawie dostępnej elektronicznie informacji
 12. Marcin Lamparski, 2007-2009, obrona 27.11.09 Semantyczne podobienstwo stron internetowych
 13. Adam Sikora, WMiI, 2007-2009, obrona 25.09.09 Rozpoznanie obiektów w obrazach wideo z kamery
 14. Jakub Rusiłko, WFAiIS, obrona 16.10.09 Pamięci semantyczne jako podstawa do sterowania chatterbotem
 15. Helena Jurkiewicz, WFAiIS, obrona 16.10.09 Nieeuklidesowe sieci neuronowe
 16. Gracjan Wilczewski 10/2008 InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych
 17. Przemysław Włodarczyk 9/2007 Wizualizacja danych
 18. Adam Lessnau 13/3/2007 Selekcja cech dla problemów klasyfikacyjnych
 19. Krzysztof Dobosz 9/2006 Statystyczne testy oceny istotności różnic w wynikach uzyskiwanych przez różne systemy uczące.
 20. Maciej Szkulmowski, Bayesowskie podejście do analizy danych
 21. Tadeusz Zalewski, Metody szukania promotorów w sekwencjach DNA
 22. Tomasz Winiarski, 2001-2003 (4) Selekcja infromacji
 23. Maciej Orłowski, 2000-02 (4) Wizualizacja działania sztucznych sieci neuronowych dla danych statycznych i dynamicznych
 24. Łukasz Itert, obrona 30.10.02 (5) Komitety systemów klasyfikujących
 25. Ryszard Jabczyński, 2.08.02 Analiza sygnału mowy
 26. Sławomir Soszyński, obr. 7.06.02 Teoria komputerów kwantowych
 27. Sebastian Skrzynecki, obr. 29.11.00 Poprawki a posteriori
 28. Grzegorz Stawski, 1999-2000, obrona 30.06.00 (4) Probabilistyczne miary odległości, sieci neuronowe i cechy symboliczne.
 29. Piotr Tadajewski, 1998-99, obrona 30.09.99 (4) Inicjalizacja sieci typu MLP wagami z analizy dyskryminacyjnej Fishera
 30. Andrzej Chojnowski 1998-99, obrona 26.07.1999 (5) Inteligencja Obliczeniowa w zastosowaniu do prognozowania szeregów czasowych
 31. Grzegorz Żal, obrona 13.10.1998 (5) Hybrydowa metoda ekstrakcji reguł logicznych
 32. Marcin Kapiwąs 1996-97 Teoria układów złożonych.
 33. Krzysztof Rohn, 1995-97 Teoria układów złożonych, model HMM
 34. Filip Kamieniecki 1996-97 (3.0, 4 na dyplomie) Porównanie metod uczenia maszynowego i sztucznych sieci neuronowych stosowanych w problemach klasyfikacji
 35. Tomasz Kisielewski 1996—97 (3.0, 4 na dyplomie) Dynamiczne modele procesów neuronowych.
 36. Marcin Buczkowski, 1994-1995 (5.0) Zastosowanie idei geometrycznych w teorii układów uczących się
 37. Rafał Adamczak, 1994-1995 (5.0) Rozpoznawanie widm atomowych za pomocą sieci neuronowych,
 38. Tomasz Chełmicki, 1992-93 Kompresja danych numerycznych w fizyce i chemii (4.5)
 39. Grzegorz Bieńkowski, 1992-93 Zastosowanie sieci neuropodobnych w fizyce (4.5)
 40. Jarosław Meller: 1990-91 Superbezpośrednia metoda odddziaływnaia konfiguracji. Testy dla cząteczki wody. (5)
 41. Oleg Styp-Rekowski, 1988-89 Metody znajdowania najniższych wartości własnych i odpowiadających im wektorów własnych wielkich symetrycznych macierzy rzeczywistych. (4)
 42. Janusz Prendota, 1986-87 Koncepcje próżni (5)

Zakończone inżynierskie praca na kierunku Informatyka Stosowana, od 2013 roku:


Skreśleni:

Nie pasują:
 1. Sławomir Kujawski - kulturoznawstwo na WSG = > Socjolodzy.
 2. Cezary Mieżyński - socjologia UKW, Stosunki międzynarodowe => Socjolodzy

Discussions