MEDSPACE Prototype

Przykład semantycznej indeksacji informacji z bazy MEDLINE.

Do każdego pojęcia utworzono automatycznie przestrzeń koncepcji, analizując ponad 9 milionów abstraktów z MEDLINE; wybrano wszystkie frazy rzeczownikowe i zbadano ich relacje kontekstowe.

Przykład: z listy wybrane zostały następujące domeny (przestrzenie koncepcji):
"Colorectal Neoplasms, Hereditary Nonpolyposis" i "Genes, Regulator"
Odpowiednie przestrzenie koncepcji pokazane są w środku i po prawej stronie.

Szukanym pojęciem jest "Hereditary cancer", wpisane w okienko szukania w pierwszej przestrzeni koncepcji dla "Colorectal Neoplasms, Hereditary Nonpolyposis" zwraca różne pojęcia związane z dziedzicznym rakiem, łacznie z (wcięte wiersze) pojęciami często wystepującymi w tym kontekście. Nawigując w przestrzeni koncepcji przechodzimy od "hereditary nonpolyposis colorectal cancer" do skojarzonego z tym pojęciem "mismatch repair genes".

Użytkownik przechodzi teraz do innej domeny, "Genes, Regulator" w której szuka "mismatch repair genes". Szukanie słów kluczowych nic nie daje więc włącza się funkcja zamiany słownictwa (Vocabulary Switching) uwzględniająca różne nazewnictwo w pokrewnych sobie dziedzinach.
Pojęcie "mismatch repair genes" i związane z nim pojęcia pojawiające się na liście dla domeny "Colorectal Neoplasms" kojarzone są z pojęciami należacymi do domeny "Genes, Regulator".

Po transformacjach syntaktycznych tworzona jest lista pojęć semantycznie równoważnych do "mismatch repair genes" w domenie "Genes, Regulator". Można teraz przejść od koncepcji do listy artykułów, np. znajdując artykuł na temat LIF(leukaemia inhibitory factor), który związany jest z rakiem okrężnicy. Artykuł został odnaleziony bez próby zgadnięcia specyficznych nazw, dzięki zamianie koncepcji w pokrewnych domenach, zaczynając od ogólnego pojęcia "hereditary cancer".