AI w medycynie II

Opis opracowanego przez nas programu IDSS.

 • Zestawienie tabelaryczne reguł logicznych otrzymanych z systemu neurorozmytego FSM dla badanych kobiet
 • Reguły otrzymane z systemu neurorozmytego FSM dla klas nozologicznych badanych kobiet

             

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0

  klasa

  porp.

  błąd

     

  ?.

  L.

  F.

  K.

  Hp

  D

  Hy

  Ps

  Mk

  Pa

  Pt

  Sc

  Ma

  It

  R

  1

             

  [54-55]

  [53-59]

     

  [50-59]

  [54-60]

  [45-48]

   

  norma kobiety

  100

  0

  R

  2

  [51-67]

  [48-61]

       

  [47-57]

           

  [52-62]

   

  [51-60]

  norma kobiety

  100

  0

  R

  3

     

  [61-63]

           

  [49-54]

       

  [45-53]

  [58-62]

  norma kobiety

  100

  0

  R

  4

     

  [47-56]

  [46-63]

       

  [47-55]

         

  [45-63]

   

  norma kobiety

  100

  0

  R

  5

             

  [50-58]

   

  [53-63]

  [53-54]

   

  [56-59]

     

  norma kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  6

   

  [46-60]

     

  [42-53]

  [58-76]

     

  [55-64]

  [45-58]

         

  norma kobiety/mężczyźni

  96,97

  3,03

  R

  7

                 

  [42-56]

  [45-68]

  [66-85]

  [41-74]

  [41-55]

   

  nerwica kobiety

  100

  0

  R

  8

         

  [65-77]

       

  [57-91]

  [48-70]

  [65-107]

   

  [41-56]

   

  nerwica kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  9

             

  [69-71]

  [64-65]

     

  [72-76]

       

  nerwica kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  10

         

  [62-69]

  [75-100]

           

  [80-86]

  [41-57]

   

  psychoza reaktywna kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  11

  [52-66]

         

  [78-86]

  [63-71]

   

  [53-76]

  [72-83]

  [69-95]

  [77-93]

   

  [58-70]

  psychoza reaktywna kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  12

   

  [41-66]

     

  [42-59]

  [73-89]

   

  [73-88]

   

  [45-82]

   

  [74-118]

   

  [54-67]

  psychoza inwolucyjna kobiety

  100

  0

  R

  13

             

  [72-88]

  [74-80]

     

  [81-91]

       

  organika kobiety

  100

  0

  R

  14

                 

  [43-49]

  [45-57]

     

  [45-50]

  [60-62]

  organika kobiety

  100

  0

  R

  15

   

  [58-90]

  [69-108]

   

  [64-89]

  [52-75]

   

  [61-70]

  [50-91]

  [71-114]

   

  [61-89]

     

  organika kobiety

  100

  0

  R

  16

   

  [58-64]

  [72-89]

   

  [66-88]

         

  [66-77]

   

  [57-81]

   

  [59-65]

  organika kobiety

  100

  0

  R

  17

     

  [71-95]

  [46-80]

  [67-89]

         

  [66-81]

   

  [85-118]

  [57-68]

   

  organika kobiety

  100

  0

  R

  18

             

  [69-82]

     

  [59-83]

  [51-69]

   

  [56-71]

  [59-70]

  organika kobiety

  100

  0

  R

  19

     

  [76-104]

       

  [61-66]

   

  [54-58]

  [49-77]

   

  [58-74]

  [53-59]

  [60-66]

  organika kobiety/męczyźni

  100

  0

  R

  20

               

  [70-71]

     

  [67-77]

  [76-91]

  [58-62]

  [60-62]

  organika kobiety/męczyźni

  100

  0

  R

  21

     

  [47-86]

   

  [56-68]

     

  [57-68]

   

  [45-67]

  [41-67]

  [59-71]

   

  [54-67]

  organika kobiety/męczyźni

  100

  0

  R

  22

               

  [58-71]

  [42-53]

  [71-78]

   

  [79-85]

  [58-64]

  [62-70]

  schizofrenia kobiety

  100

  0

  R

  23

  [50-57]

  [51-79]

   

  [53-61]

     

  [46-71]

   

  [48-58]

  [68-77]

   

  [58-75]

  [53-100]

  [61-70]

  schizofrenia kobiety

  100

  0

  R

  24

               

  [67-67]

  [54-56]

     

  [65-74]

     

  schizofrenia kobiety

  100

  0

  R

  25

           

  [83-91]

         

  [68-73]

   

  [55-62]

  [63-69]

  schizofrenia kobiety

  100

  0

  R

  26

             

  [62-70]

  [69-100]

  [42-54]

  [45-71]

  [48-75]

  [67-83]

  [54-94]

   

  schizofrenia kobiety

  100

  0

  R

  27

   

  [55-63]

   

  [38-54]

     

  [57-67]

  [59-70]

   

  [63-72]

   

  [77-89]

   

  [53-64]

  schizofrenia kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  28

           

  [70-82]

   

  [54-71]

  [57-91]

  [65-71]

  [58-71]

  [70-80]

  [57-80]

   

  schizofrenia kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  29

   

  [64-90]

     

  [53-67]

   

  [49-67]

  [54-73]

  [55-90]

  [58-71]

       

  [57-70]

  schizofrenia kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  30

                 

  [55-59]

   

  [60-66]

  [70-82]

  [45-54]

  [64-67]

  schizofrenia kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  31

       

  [57-80]

     

  [49-64]

   

  [56-87]

     

  [69-79]

  [41-58]

   

  schizofrenia kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  32

         

  [58-65]

   

  [58-65]

   

  [56-57]

     

  [83-114]

   

  [58-62]

  schizofrenia kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  33

       

  [51-53]

  [54-65]

  [73-79]

   

  [59-70]

       

  [70-78]

   

  [57-63]

  schizofrenia kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  34

   

  [43-56]

  [67-78]

   

  [57-76]

   

  [56-65]

   

  [52-62]

  [62-88]

   

  [68-84]

     

  schizofrenia kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  35

  [52-67]

         

  [67-76]

  [53-65]

     

  [61-76]

  [67-107]

  [73-75]

     

  schizofrenia kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  36

           

  [65-74]

     

  [53-58]

     

  [73-78]

  [49-53]

   

  schizofrenia kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  37

     

  [49-59]

         

  [61-70]

  [56-73]

     

  [72-84]

  [53-61]

  [57-67]

  schizofrenia kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  38

             

  [57-62]

   

  [56-67]

  [67-72]

   

  [68-78]

  [53-57]

  [54-70]

  schizofrenia kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  39

                   

  [58-76]

  [48-57]

   

  [47-50]

  [59-61]

  przestępczynie kobiety

  100

  0

  R

  40

     

  [87-90]

  [51-58]

           

  [84-95]

       

  [56-62]

  przestępczynie kobiety

  100

  0

  R

  41

           

  [75-77]

       

  [71-73]

  [61-68]

  [66-76]

   

  [61-63]

  przestępczynie kobiety

  100

  0

  R

  42

                 

  [42-56]

  [76-105]

   

  [41-78]

   

  [50-63]

  przestępczynie kobiety

  100

  0

  R

  43

         

  [42-60]

   

  [62-76]

  [67-83]

     

  [41-71]

  [60-73]

  [41-62]

  [48-58]

  przestępcy kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  44

     

  [63-77]

  [53-66]

     

  [46-61]

     

  [64-86]

  [50-66]

  [65-75]

  [51-65]

   

  psychopatia kobiety

  91,67

  8,33

  R

  45

         

  [48-57]

  [47-68]

  [46-61]

  [73-100]

       

  [64-118]

  [51-100]

   

  psychopania kobiety

  100

  0

  R

  46

  [51-67]

         

  [64-76]

  [54-60]

         

  [61-68]

  [45-55]

  [48-60]

  psychopatia kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  47

     

  [47-72]

   

  [42-61]

     

  [69-72]

     

  [62-77]

   

  [41-55]

   

  zespół urojeniowy kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  48

           

  [47-66]

   

  [47-72]

  [59-91]

     

  [63-88]

   

  [48-53]

  stan (hipo)maniakalny kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  49

                   

  [64-69]

   

  [48-61]

   

  [48-52]

  stan (hipo)maniakalny kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  50

                   

  [63-67]

   

  [53-60]

   

  [48-53]

  stan (hipo)maniakalny kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  51

  [51-59]

  [41-65]

         

  [55-57]

  [60-65]

  [54-64]

           

  stan (hipo)maniakalny kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  52

   

  [58-74]

  [62-66]

   

  [51-56]

   

  [56-60]

       

  [45-55]

  [50-65]

   

  [49-56]

  paranoja kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  53

   

  [64-75]

  [57-70]

  [48-64]

                 

  [46-48]

  [49-63]

  paranoja kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  54

   

  [61-88]

               

  [69-77]

   

  [77-101[

  [57-63]

  [48-59]

  paranoja kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  55

  [59-67]

  [41-65]

  [78-108]

                        symulacja kobiety

  100

  0

  R

  56

  [50-58]

  [41-66]

       

  [71-100]

   

  [69-100]

   

  [82-114]

  [71-107]

     

  [58-70]

  symulacja kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  57

         

  [54-54]

             

  [57-59]

   

  [59-70]

  symulacja kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  58

  [50-58]

  [41-60]

               

  [68-99]

     

  [64-100]

  [62-70]

  symulacja kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  59

  [50-55]

                   

  [64-75]

   

  [68-85]

  [63-70]

  symulacja kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  60

     

  [56-108]

  [58-65]

       

  [59-70]

       

  [50-63]

   

  [57-70]

  symulacja kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  61

                     

  [53-55]

   

  [48-57]

  [61-70]

  symulacja kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  62

  [50-55]

  [64-90]

         

  [51-88]

  [47-79]

   

  [45-58]

     

  [41-56]

  [48-60]

  dyssymulacja kobiety/mężczyźni

  100

  0

  R

  63

               

  [84-96]

   

  [45-59]

         

  dewiacyjny styl odpowiedzi 1 kobiety

  100

  0

  R

  64

                 

  [77-91]

     

  [104-118]

     

  dewiacyjny styl odpowiedzi 2 kobiety

  100

  0

  R

  65

     

  [96-106]

           

  [42-73]

         

  [48-61]

  dewiacyjny styl odpowiedzi 3 kobiety

  100

  0

  R

  66

     

  [83-108]

     

  [47-67]

   

  [47-74]

       

  [63-106]

     

  dewiacyjny styl odpowiedzi 4 kobiety

  100

  0

  R

  67

                     

  [41-58]

  [77-95]

     

  dewiacyjny styl odpowiedzi 5 kobiety

  100

  0

  R

  68

   

  [41-44]

             

  [42-50]

  [71-113]

         

  dewiacyjny styl odpowiedzi 6 kobiety

  100

  0

  R

  69

                 

  [42-46]

         

  [48-51]

  narkomania kobiety/mężczyźni

  100

  0

 • Macierz rozrzutu błędów dla poszczególnych przypadków w badanych klasach nozologicznych kobiet
 • Prezentowany tu zestaw reguł dla 27 klas możemy ocenić podając macierz rozrzutu błędów. Pokazuje ona liczbę przypadków, przypisanych przez eksperta do klasy, której nazwa podana jest w pierwszym wierszu, które zostały przez zestaw reguł zakwalifikowanych do poszczególnych klas.

  Zgodność klasyfikacji za pomocą reguł z opiniami eksperta wynosi w tym przypadku 95,4% (980/1027), a liczba błędów 4,6 % (47/1027). Reguły stosowane przy założeniu błędu pomiaru rzędu od 1,1 – 1,5% (około 0,3 – 1,5 T) w poszczególnych skalach, dają nieco lepszą zgodność równą 97,6% (1002/1027), co odpowiada 2,4% (27/1027) błędów. Macierz rozrzutu w Tabeli 7 uwzględnia to założenie. Wszystkie przypadki zostały sklasyfikowane.

  Macierz rozrzutu błędów uzyskana z systemu neurorozmytego FSM dla klas nozologicznych badanych kobiet

  prawdziwa klasa

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  NOW

  NEW

  PPW

  ORW

  SCW

  ZUW

  PSW

  PIW

  PAW

  MAW

  PRW

  SYW

  DYW

  NAW

  NOK

  PRK

  NEK

  PPK

  ORK

  SCK

  SYK

  D1K

  D2K

  D3K

  D4K

  D5K

  D6K

  klasa podana

  1

  NOW

  36

                           

  1

                         

  2

  NEW

   

  67

                                                   

  3

  PPW

     

  22

                                                 

  4

  ORW

       

  58

  1

                                             

  5

  SCW

       

  1

  95

                           

  3

  2

               

  6

  ZUW

           

  15

                                           

  7

  PSW

             

  35

                       

  1

                 

  8

  PIW

               

  18

  1

                                     

  9

  PAW

                 

  25

                                     

  10

  MAW

                 

  1

  26

                                   

  11

  PRW

     

  2

               

  23

                                 

  12

  SYW

                       

  160

                               

  13

  DYW

                         

  31

                             

  14

  NAW

                 

  1

         

  13

                           

  15

  NOK

  1

                       

  1

   

  36

                         

  16

  PRK

                               

  47

       

  2

               

  17

  NEK

                                 

  24

                     

  18

  PPK

     

  1

                             

  21

                   

  19

  ORK

       

  1

             

  1

             

  1

  49

                 

  20

  SCK

           

  1

                           

  78

               

  21

  SYK

                                         

  34

             

  22

  D1K

                                           

  12

           

  23

  D2K

                                             

  25

  1

       

  24

  D3K

                                               

  13

       

  25

  D4K

                                                 

  13

     

  26

  D5K

                                                   

  13

   

  27

  D6K

                                         

  1

           

  13

  Liczba błędów = 25/1027

  Procent błędów = 2,4 %

  Zgodność = 97,6 %

  Rozmycia optymalne są rzędu 1,3% wartości w poszczególnych skalach (od ± 0,3 do + 1,5 T)

  Legenda:

  NOW – norma kobiety/mężczyźni

  NEW – nerwica kobiety/mężczyźni

  ORW – organika kobiety/mężczyźni

  PPW – psychopatia kobiety/mężczyźni

  SCW – schizofrenia kobiety/mężczyźni

  ZUW – zespół urojeniowy kobiety/mężczyźni

  PSW – psychoza reaktywna kobiety/mężczyźni

  PIW – psychoza inwolucyjna kobiety/mężczyźni

  PAW – paranoja kobiety/mężczyźni

  MAW – stan (hipo)maniakalny kobiety/mężczyźni

  PRW – przestępcy kobiety/mężczyźni

  SYW – symulacja kobiety/mężczyźni

  DYW – dyssymulacja kobiety/mężczyźni

  NAW – narkomania kobiety/mężczyźni

  NOK – norma kobiety

  PRK – przestępczynie kobiety

  NEK – nerwica kobiety

  PPK – psychopatia kobiety

  ORK – organika kobiety

  SCK – schizofrenia kobiety

  SYK – symulacja kobiety

  D1K – dewiacyjny styl odpowiedzi 1, kobiety

  D2K – dewiacyjny styl odpowiedzi 2, kobiety

  D3K – dewiacyjny styl odpowiedzi 3, kobiety

  D4K – dewiacyjny styl odpowiedzi 4, kobiety

  D5K – dewiacyjny styl odpowiedzi 5, kobiety

  D6K – dewiacyjny styl odpowiedzi 6, kobiety