Prawa autorskie zatrzeżone

Zastrzega się prawa autorskie do wszystkich oryginalnych dokumentów publikowanych na stronach www.phys.uni.torun.pl/~bezet i podrzędnych.

Kopiowanie i rozpowszechnianie zawartych tam treści zarówno w całości, jak i we fragmentach dowolnym sposobem może mieć miejsce tylko za pisemną zgodą autora (bezet@fizyka.umk.pl). Zastrzeżenie nie dotyczy stron: Uzupełnienia i poprawki do "Optoelektroniki", jeśli są kopiowane do celów dydaktycznych.

Dozwolone jest kopiowanie materiałów zawartych na stronach www.phys.uni.torun.pl/~bezet tylko przez studentów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu wyłącznie do celów dydaktycznych.

All rights reserved.

<<powrót