Zadanie 9. Uczeń idzie do szkoły

Uczeń, idąc ze szkoły do domu, w czasie 6 minut naliczył 750 kroków. Długość jednego kroku wynosiła przeciętnie 60 cm. Z jaką średnią prędkością szedł ten uczeń i jaka jest odległość między domem i szkołą?

 

Wskazówka 1. Czym jest prędkość średnia?

 

Odpowiedź 1. Jest to stosunek całkowitej drogi przebytej przez ciało w tym przedziale czasu. W naszym przypadku przedział czasu to t = 6 min. Potrzebna jest nam jeszcze długość przebytej drogi, czyli odległość między domem i szkołą.

 

Wskazówka 2. Jak obliczyć odległość między domem i szkołą?

 

Odpowiedź 2. Odległość ta wynosi 750 kroków ucznia. Długość jednego kroku to ok. 60 cm, więc odległość między domem i szkołą

 

Wskazówka 3. Ile wynosi prędkość średnia?

 

Odpowiedź 3. Jest to iloraz długości przebytej drogi s równej 450 metrów i czasu t = 6 min.

 

Uczeń szedł ze średnią prędkością 1,25 m/s, a odległość między domem i szkołą to ok. 450 m.

 


Literatura

1. Subieta Romuald, Fizyka zbiór zadań, WSiP, wyd. szóste, str. 84.