Zadanie 6. Samochód i jaskółka

Pewnego dnia z Krakowa do Warszawy wyjechał samochód z prędkością 60 km/h. W tej samej chwili z Warszawy do Krakowa wyleciała jaskółka z prędkością 90 km/h. Leciała wzdłuż szosy, a gdy spotkała samochód, zawróciła do Warszawy. W Warszawie znowu zawróciła w kierunku Krakowa, spotkała samochód, zawróciła do Warszawy i tak dalej – aż samochód dotarł na miejsce. Z Krakowa do Warszawy jest 300 km. Jaką drogę przebyła jaskółka?

 

Wskazówka 1. Wypisz dane i szukane z treści zadania.

 

Odpowiedź 1. Dane dla samochodu oznaczymy indeksem ‘s’, a dla jaskółki ‘j’.

Wskazówka 2. Aby obliczyć, jaką drogę pokonała jaskółka, potrzebna nam jest odpowiedź na pytanie: w jakim przedziale czasu leciała ona z prędkością 90 km/h?

 

Odpowiedź 2. Jaskółka latała nieprzerwanie z Warszawy do samochodu i z powrotem, tak długo, jak długo samochód jechał z Krakowa do Warszawy. Oznacza to, że

 

Wskazówka 3. Oblicz, jak długo jechał samochód z Krakowa do Warszawy.

 

Odpowiedź 3. Znając długość drogi i szybkość z jaką poruszał się samochód, możemy policzyć, że podróż zajęła pięć godzin.

 

Wskazówka 4. Jaką drogę przebyła jaskółka w ciągu pięciu godzin?

 

Odpowiedź 4. Wiedząc, że jaskółka leciała z szybkością 90 km/h przez pięć godzin, możemy obliczyć, że przebyła 450 km.

 

Literatura

1. Braun Marcin, Śliwa Weronika, To jest fizyka 1 – podr., Nowa Era, Warszawa 2009, str. 76