Zadanie 4. Samochód i pociąg.

Drogę (w kilometrach), jaką należy pokonać samochodem między wybranymi miastami Polski, oznaczono kolorem czarnym, drogę, którą pokonuje pociąg, oznaczono kolorem niebieskim.

 

Tab. 1. Droga między miastami (w km), jaką pokonuje pociąg (kolor niebieski) i auto (kolor czarny).

 

Gdańsk

Kraków

Warszawa

Wrocław

Gdańsk

-

610

329

460

Kraków

580

-

292

260

Warszawa

343

294

-

385

Wrocław

444

253

348

-

 

Darek jedzie samochodem z Krakowa do Wrocławia z prędkością 80 km/h. Jaki procent całej drogi przebędzie w ciągu dwóch godzin?

 

Wskazówka 1. Mamy odpowiedzieć na pytanie: jaki procent całej drogi Darek przebędzie w ciągu dwóch godzin. Musimy więc zastanowić się, jak długą trasę on pokona.

 

Odpowiedź 1. Darek chce pokonać drogę z Krakowa do Wrocławia. Jedzie samochodem, dlatego interesują nas wartości w tabeli oznaczone kolorem czarnym. Szukamy wartości, która znajduje się na przecięciu wiersza ‘Wrocław’ i kolumny ‘Kraków’. Jest to 253 km.

Zapiszmy:

 

Wskazówka 2. Jak obliczyć drogę, którą przebędzie Darek w ciągu dwóch godzin?

 

Odpowiedź 2. Przyjmujemy, że Darek porusza się z prędkością o stałej wartości równej 80 km/h. Jeśli jechał z nią przez dwie godziny, to pokonał drogę 160 km:

 

Wskazówka 3. Znając drogę przebytą przez Darka w ciągu dwóch godzin oraz długość trasy Kraków – Wrocław, potrafimy podać, jaki procent całej drogi przebędzie w ciągu dwóch godzin.

 

Odpowiedź 3.

Układamy proporcję:

 

W ciągu dwóch godzin Darek przebędzie ok. 63% całej drogi.

 

 

Literatura

1. Braun Marcin, Śliwa Weronika, To jest fizyka 4 – podręcznik, Nowa Era, Warszawa 2011, str. 73.