Zadanie 24. Karuzela

Krzesełko karuzeli porusza się po okręgu ze stałą wartością prędkości równą 13 , a czas jednego obrotu karuzeli wynosi 10 s. Ile wynosi w przybliżeniu długość promienia okręgu, po którym porusza się krzesełko karuzeli?

 

Wskazówka 1. Wypisz dane i szukane z treści zadania.

Odpowiedź 1.

 

Wskazówka 2. Jaką drogę pokonuje krzesełko podczas jednego obrotu karuzeli?

Odpowiedź 2. Podczas pełnego obrotu karuzeli, krzesełko pokonuje drogę równą długości okręgu o promieniu r.

 

Wskazówka 3. Jak obliczyć długość promienia okręgu, po którym porusza się krzesełko karuzeli?

Odpowiedź 3. Skorzystamy z zależności:

 

Promień okręgu, po którym porusza się krzesełko karuzeli wynosi ok. 20,7 m.

 

 

Literatura

1. Subieta Romuald, Fizyka zbiór zadań, WSiP, wyd. szóste, str. 121.