Zadanie 23. Ruch obrotowy płyty CD

Płyta CD wykonuje od 4 do 8 obrotów na sekundę. Oblicz skrajne szybkości punktów leżących na brzegu płyty. Przyjmij promień płyty jako r = 6 cm.

 

Wskazówka 1. Wypisz dane z treści zadania.

Odpowiedź 1.


Wskazówka 2.
Wybierz jeden punkt leżący na brzegu płyty. Jaką drogę pokonuje on podczas jednego obrotu płyty CD?

Odpowiedź 2. Podczas pełnego obrotu płyty CD pokonuje on drogę równą długości okręgu o promieniu r.


 

Wskazówka 3. Jak obliczyć szybkość, znając częstotliwość i przebytą drogę?

Odpowiedź 3. Skorzystamy z zależności:

 

Wskazówka 4. Oblicz skrajne szybkości punktów leżących na brzegu płyty.

Odpowiedź 4.

 

Szybkość punktów wynosi ok. 1,5 m/s dla płyty wykonującej 4 obroty na sekundę, a z dwukrotnie większą szybkością poruszają się punkty leżące na brzegu płyty wykonującej 8 obrotów na sekundę.

 

 

Literatura

1. Grzybowski Roman, Fizyka i astronomia – zbiór zadań dla gimnazjum, Operon, Gdynia 2007, str. 56.