Zadanie 20. Trzech robotników

Trzech robotników wchodzi po schodach. Pierwszy z nich wszedł na drugie piętro w czasie 50 s, drugi na trzecie piętro w czasie 1 min, a trzeci na czwarte piętro w czasie 1,5 min. Zakładając, że każdy z nich ważył tyle samo, a piętro ma wysokość 3 m, to z największą mocą pracował:

A. pierwszy, a z najmniejszą drugi,

B. pierwszy, a z najmniejszą trzeci,

C. drugi, a z najmniejszą pierwszy,

D. drugi, a z najmniejszą trzeci.

 

Wskazówka 1. Czym jest moc?

Odpowiedź 1. Moc to praca wykonywana w jednostce czasu:

 

Wskazówka 2. Czemu jest równa wykonana praca przez każdego robotnika?

Odpowiedź 2. Praca jest równa zmianie energii, w tym przypadku zmienia się energia potencjalna robotnika.
 

 

Wskazówka 3. Zilustruj sytuację, wypisz dane.

Odpowiedź 3. Rysunek pomocniczy (cyframi oznaczono piętra):Rys. 1. Wysokości osiągnięte przez robotników.

 

 

Wskazówka 4. Oblicz, z jaką mocą pracował każdy robotnik i porównaj te moce.

Odpowiedź 4.


Z największą mocą pracował drugi robotnik, a z najmniejszą pierwszy. Odpowiedź C.

 

 

Literatura

1. Grzybowski Roman, Fizyka i astronomia – zbiór zadań dla gimnazjum, Operon, Gdynia 2007, str. 71.