Zadanie 11. Hamowanie samochodu

Samochód poruszający się z prędkością 72 km/h podczas hamowania ma średnie opóźnienie ruchu równe 2,5 m/s2. Ile wynosił czas hamowania do zatrzymania się samochodu? Ile wynosiła droga hamowania samochodu?

 

Wskazówka 1. Wypisz dane z zadania.

Odpowiedź 1.

Samochód zahamował, dlatego możemy zapisać, że  jest równe zeru. W ruchu jednostajnie opóźnionym piszemy, że wartość przyspieszenia jest ujemna.

 

Wskazówka 2. Jak wyznaczyć czas hamowania samochodu, znając zmianę jego prędkości i wartość opóźnienia?

Odpowiedź 2. Przekształcimy wzór:

 Czas hamowania samochodu wyniósł osiem sekund.

 

Wskazówka 3. Jak obliczyć drogę hamowania?

Odpowiedź 3. Znamy wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym i możemy z niego skorzystać:

 

Droga hamowania samochodu wynosiła 80 metrów. W powyższym wzorze na drogę w miejsce przyspieszenia a wpisujemy wartość dodatnią (w naszym przypadku 2,5 m/s2), ponieważ przebyta droga s jest zawsze wielkością dodatnią.

 

Literatura

1. Subieta Romuald, Fizyka zbiór zadań, WSiP, wyd. szóste, str. 95.