Andrzej Karbowski

dr Andrzej Karbowski
Stanowisko: adiunkt (grupa dydaktyczna)

Katedra Dydaktyki Fizyki
Instytut Fizyki, UMK Toruń
ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel. +48 56 6113291
e-mail: akarb[at]fizyka.umk.pl
pokój: 568

Konferencje:

Referaty wygłoszone na zaproszenie:

 1. O Koperniku i Michelsonie, czyli nasze miejsce we Wszechświecie, G. Karwasz, A. Karbowski, Seminarium Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki UMK, 5.12.2007 r.
 2. Building curricula - what to do and what not to do? Examples on electromagnetism from recent polish textbooks, A. Karbowski, G. Karwasz, W. Peteers, V. Engstrom, GIREP 2008 International Conference, MPTL 13th Workshop, "Physics Curriculum Design, Development and Validation", 19.08.2008, Nicosia, Cyprus.
 3. Energy - an Intuitive and Interactive Educational Path, G. Karwasz, A. Karbowski, J. Turło, J. Kruk, GIREP 2008 International Conference, "Physics Curriculum Design, Development and Validation", 21.08.2008, Nicosia, Cyprus.

Publikacje od 2000 roku

Lista filadelfijska

 1. A. Karbowski, G. P. Karwasz, M. Franz, J. Franz, Positron Scarttering and Annihilation in Organic Molecules, Acta Phys. Pol. B 51 (2020), 207-212.
 2. A. Karbowski, K. Fedus, G. Karwasz, Positronium Formation in Molecular Gases -  from Experiment to Modeling, Acta Phys. Pol. B 48 (2017) 1593 - 1599.
 3. A. Karbowski, K. Fedus, K. Służewski, J. Bruzdowska, G. Karwasz, Positronium Formation in Organic Liquids, Acta Phys. Pol. A 132 (2017) 1466-1470.
 4. A. Karbowski, K. Fedus, J. Patyk, Ł. Bujak, K. Służewski, G. Karwasz, Photoluminescence and positron annihilation lifetime studies on pellets of ZnO nanocrystals, Nukleonika, 58(1), 2013, 189-194.
 5. J. D. Fidelus, A. Karbowski, S. Mariazzi, E. Werner-Malento, R. S. Brusa, W. Zhou, G. P. Karwasz, Combined positron-annihilation and structural studies of hydrothermally grown zirconia, Nanomaterials and Energy, 1, 2012, 97-105.
 6. J. D. Fidelus, A. Karbowski, J. Grabis, A. Jusza, R. Piramidowicz, R. S. Brusa and G. P.Karwasz, Positron-annihilation, structural and optical studies on properties of nanostructured ZrO2, ZnO, Bi2O3 and ZnO-Bi2O3, Acta Phys. Pol. A, 120, 2012, 66-68.
 7. A. Karbowski, J. D. Fidelus, G. Karwasz, Testing an ORTEC Lifetime System, Materials Science Forum, 666, 2011, 155-159.
 8. J. D. Fidelus, A. Karbowski, S. Mariazzi, R. S. Brusa, G. Karwasz, Positron-annihilation and photoluminescence studies of nanostructured ZrO2, Nukleonika 2010, 55 (1), 85-89.
 9. G. P. Karwasz, A. Karbowski, Z. Idziaszek, R. S. Brusa, Total cross sections for positron scattering on benzene – angular resolution corrections, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 266, 2008, 471-477.
 10. A. Karbowski, J. J. Fisz, G. P. Karwasz, J. Kansy, R. S. Brusa, Genetic algorithms for positron lifetime data, Acta Phys. Pol. A, 113, 2008, 1365-1372.
 11. S. Mariazzi, L. Toniutti, R. S. Brusa, M. Duarte Naia, A. Karbowski, G. P. Karwasz, Depth profiling of defects in He implanted SiO2 , Acta Phys. Pol. A, 113, 2008, 1447-1453.
 12. G. P. Karwasz, R. S. Brusa, Z. Idziaszek, A. Karbowski, Positron scattering on benzene and cyclohexane: experiment and modified effective range theory, European Journal Physics D, Vol. 144, 2007, pp. 197-201.

Pozostałe publikacje

 1. G. Karwasz, K. Wyborska, A. Kamińska, A. Karbowski, T. Bury, Samochód na wodę, Fizyka w Szkole z Astronomią, 363 (LXIV) nr 4 Lipiec - Sierpień 2019, 10-15.
 2. A. Karbowski, A. Kamińska, K. Służewski, Multimedia in science education, 83-96, in: Entertainment-education in science ducation, ed. G. Karwasz & M. Nodzyńska, Pedagogical University of Cracow, Kraków 2017, ISBN 978-83-8084-056-0.
 3. A. Karbowski, K. Służewski, K. Fedus, G. Karwasz, Eksperymentalne wariacje na temat prawa Lenza, Fizyka w Szkole nr 6/2017, 16-22.
 4. G. Karwasz, A. Karbowski, Hyper-konstruktywizm w nauczaniu fizyki: tożsamość indywidualna i kompetencje społeczne,
  Acta Universitatis Nicolai Copernici, Pedagogika, XXXII, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, ISSN 0208-5313, 2016, 177-202.
 5. A. Kamińska, A. Karbowski, K. Służewski, Multimedia in Teaching Science, Proc. of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences "DidSci 2016", Pedagogical University of Cracow, ISBN 978-83-8084-037-9, 2016, 55-57.
 6. G. Karwasz, A. Karbowski, K. Służewski, How Colours Are Created?, Proc. of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences "DidSci 2016", Pedagogical University of Cracow, ISBN 978-83-8084-037-9, 2016, 61.
 7. G. Karwasz, A. Karbowski, No student left behind - recepta konstruktywistyczna - implementacje i analizy porównawcze w fizyce, Różnice, Edukacja, Inkluzja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, 103-114.
 8. G. P. Karwasz, A. Karbowski, Hyper-constructivism in teaching physics: Defining social competences, GIREP Conference, Wrocław 2015.
 9. K. Rochowicz, A. Karbowski, K. Służewski, G. Karwasz,  Electromagnetism - seeing and calculating, GIREP - ICPE - MPTL 2010 Proceedings Universite de Reims, Champagne-Ardenne, 2013, 51 - 53.
 10. K. Rochowicz, Koupilova Zdenka, Mandikova Dana, K. Służewski, A. Karbowski, K. Fedus, D. Stolarz, G. Karwasz, Zbirka zadań z fizyki, Materiały ZDF, Druk: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2013.
 11. J. D. Fidelus, A. Karbowski, S. Mariazzi, E. Werner-Malento, R. S. Brusa, W. Zhou, G. P. Karwasz, Combined positron-annihilation and structural studies of hydrothermally grown zirconia, Nanomaterials and Energy, 1, 2012, 97-105.
 12. A. Karbowski, Ciekawe doświadczenia z magnetyzmu i elektromagnetyzmu, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 39, 3/2011, 40-42.
 13. A. Karbowski, M. Sadowska, G. Karwasz, K. Służewski i inni, Toruński doświadczalnik z fizyki, Materiały Zakładu Dydaktyki Fizyki IF UMK, 2010.
 14. K. Rochowicz, A. Karbowski, K. Służewski, G. Karwasz, Electromagnetism - seeing and calculating, Proc. of GIREP 2010 conf., Reims, France.
 15. A. Karbowski, J. D. Fidelus, G. Karwasz, Testing ORTEC Lifetime System, 39th Polish Seminar of Positron Annihilation, Kazimierz Dolny, 20-25.06.2010, Book of Abstracts, p. 44.
 16. A. Karbowski, Doświadczenia z magnetyzmu – projekt „Teaching Physics in Secondary School”, Postępy Fizyki, 6/2009, 2009, 257-259.
 17. A. Karbowski, K. Służewski, G. Karwasz, M. Juszczynska, R. Viola, M. Gervasio, M. Michelini, Discovering Electromagnetic Induction: Interactive Multimedia Path, Int. Work. on Multimedia in Physics Teaching and Learning, 14th Edition , Europhys. Conf., 2009, 48.
 18. J. D. Fidelus, S. Mariazzi, R. S. Brusa, A. Karbowski, G. Karwasz, Positron Annihilation study of nanostructured ZrO2, 38th Polish Seminar of Positron Annihilation, Kazimierz Dolny, 08-12.06.2009, Book of Abstracts, p. 25.
 19. G. Karwasz, A. Karbowski, K. Służewski, K. Gołębiowski, K. Rochowicz, M. Sadowska, M. Juszczyńska, P. Miszta, Nauczanie fizyki w szkole średniej – Projekt TPiSS, Foton, 105/2009, 2009, 60-61.
 20. J. Turło, G. Karwasz, A. Karbowski, K. Przegiętka, K. Służewski, Europejski Projekt FP7 - History and Philosophy in Science Teaching (HIPST), Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 2/2009, 2009, 41-48.
 21. J. Turło, G. Karwasz, K. Służewski, A. Karbowski, K. Przegiętka, Introduction of history and philosophy of science elements for curriculum development, 7th IOSTE Syposium for Central and Eastern Europe Proceedings, 2009, pp. 165-171.
 22. A. Karbowski, M. Michelini, L. Santi, W. Peters, J. Trna, V. Engstrom, G. Karwasz, MOSEM - Teaching Electromagnetism via Minds-on Experiments, GIREP 2008 International Conference, "Physics Curriculum Design, Development and Validation" Book of abstracts, 2008, 125.
 23. T. Greczyło, F. Bouquert, E. Dębowska, V. Engstrom, G. Ireson, A. Karbowski, G. Karwasz, M. Michelini, High-tech kit - The set of activities from the MOSEM project as an example of appropriate use of real and virtual multimedia in physics teaching and learning, GIREP 2008 International Conference, "Physics Curriculum Design, Development and Validation" Book of abstracts, 2008, 55.
 24. G. Karwasz, A. Karbowski, M. Michelini, R. Viola, W. Peeters, MOSEM: Teaching minds-on experiments on electromagnetosm in secondary schools,
  GIREP 2008 International Conference, "Physics Curriculum Design, Development and Validation" Book of abstracts, 2008, 142.
 25. V. Engstrom, , M. Michelini. W. Peeters, A. Karbowski, G. Karwasz, Supercomet – superconductivity made easy, GIREP- EPEC Conference “Frontiers of Physics Education”, Conference Proceedings, ed. by R. Jurdan-Sepic, 2008, 143.
 26. A. Karbowski, G. Karwasz, Nauczanie elektromagnetyzmu – projekt MOSEM, Materiały Konferencjne - Konferencja PSNPP 2008 - "Przedmioty przyrodnicze a Technologia Informacyjna i Komunikacyjna", 2008, 10.
 27. J. Turło, A.Karbowski, K.Służewski, Examples of Good Practice in ICT used in Science Education in Poland, Effective use of ICT in Science Education, School of Education, School of Education, University of Edinburgh, 2008.
 28. V. Engstrom, M. Michelini. W. Peeters, A. Karbowski, G. Karwasz, SUPERCOMET - Superconductivity made easy, GIREP- EPEC Conference “Frontiers of Physics Education”, Conference Proceedings, ed. by R. Jurdan-Sepic Faculty of Arts and Science, University of Rijeka, 2007, p. 143.
 29. A. Karbowski, G. P. Karwasz, J. J. Fisz, J. Kansy, R. S. Brusa, Genetic algorithms for positron lifetime data, 37th Polish Seminar on Positron Annihilation, Lądek Zdrój, 02-07.09.2007, Book of Abstracts, p.
 30. S. Mariazzi , L. Toniutti , R. S. Brusa, A. Karbowski , G. P. Karwasz, Depth profiling of defects in He implanted SiO2, 37th Polish Seminar on Positron Annihilation, Lądek Zdrój, 02-07.09.2007, Book of Abstracts, p.
 31. G. P. Karwasz, A. Karbowski, Z. Idziaszek and R.S. Brusa, Positron Scattering on Cyclohexane and Benzene: Experiment and Modified Effective Range Theory, XIV Int. Workshop on Low Energy Positron and Positronium, 1-4.08.2007, Reading, UK, Programme and Book of Abstracts, The Open University and Queens University, Belfast, P-06, p. 60.
 32. G. Karwasz, A. Karbowski, J. Turło, J. Kruk, Energy - an Intuitive and Interactive Educational Path, GIREP 2008 International Conference, MPTL 13th Workshop, "Physics Curriculum Design, Development and Validation".
 33. G. Karwasz, A. Karbowski, G. Drążkowska, J. Kruk, Energy - an Intuitive and Interactive Educational Path, GIREP 2008 International Conference, MPTL 13th Workshop, "Physics Curriculum Design, Development and Validation" Program and Book of Abstracts, str. 98.
 34. A. Karbowski, M. Michelini, L. Santi, W. Peteers, J. Trna, V. Engstrom, G. Karwasz, MOSEM – Teaching Electromagnetism via Minds-on Experiments, GIREP 2008 International Conference, MPTL 13th Workshop, Physics Curriculum Design, Development and Validation, 18-22.08.2008, Nicosia, Cyprus, Program and Book of Abstract, University of Cyprus, p. 125.
 35. A. Karbowski, G. Karwasz, Building curricula - what to do and what not to do? Examples on electromagnetism from recent polish textbooks, GIREP 2008 International Conference, MPTL 13th Workshop, “Physics Curriculum Design, Development and Validation, 18-22.08.2008, Nicosia, Cyprus, Program and Book of Abstract, University of Cyprus, p. 52.
 36. T. Greczyło, F. Bouguet, E. Dębowska, V. Engstrom, G. Ireson, A. Karbowski, G. Karwasz, M. Michelini, High-tech kit - The set of activities from the MOSEM project as an example of appropriate use of real and virtual multimedia in physics teaching and learning, GIREP 2008 International Conference, MPTL 13th Workshop, “Physics Curriculum Design, Development and Validation, 18-22.08.2008, Nicosia, Cyprus, Program and Book of Abstract, University of Cyprus, p. 55.
 37. G. P. Karwasz, R.S. Brusa, Z. Idziaszek, A. Karbowski, Positron scattering on cyclohexane and benzene: experiment and modified effective range theory, XIV Int. Workshop on Low Energy Positron and Positronium, Queen's University, Belfast, 2007, 60.
 38. G. Karwasz, A. Karbowski, Kopernik, Doppler, Michelson i nasze miejsce we Wszechświecie, Albert Abraham Michelson noblista z Kujaw, MGOKiR, Strzelno, 2007, 39.
 39. A. Karbowski, G. Karwasz, Copernicus, Doppler, Michelson and cosmology, GIREP-EPEC Conference Frontiers of Physics Education, Rijeka, 2007, 155, poster.
 40. G. Karwasz, A. Karbowski, Na końcu języka (Volty), Foton 96, 2007, 34-35.
 41. G. Karwasz, A. Karbowski, G. Osiński, T. Wróblewski, A. Kamińska, H. Nowakowska, On the track of modern physics, GIREP-EPEC Conference Frontiers of Physics Education, Uniwersity of Rijeka, 2007, 140.
 42. J. Turlo, A. Karbowski, K. Sluzewski, G. Osinski, For what, when and how ICT should be used in physics teaching? GIREP-EPEC Conference Frontiers of Physics Education, Uniwersity of Rijeka, 2007, 161.
 43. J. Turło, E. Dąbkowska, A. Karbowski, K. Służewski, G. Osiński, R. Jankowski and K. Przegiętka, Learning To Teach Physics from Lessons of Maria Skłodowska-Curie, GIREP Seminar - Ljubljana 2005 - Informal Learning and Public Understanding of Physics, 2006, 317-322.
 44. A. Karbowski, J. Turło, G. Osiński, E. Dąbkowska, K. Służewski, Nauczanie elementów kinematyki i termodynamiki - europejski Projekt TEWISE, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 18/2006, 2006, 25-31.
 45. J. Turło, E. Dąbkowska, K. Przegiętka. A. Karbowski, K. Służewski, G. Osiński, Nauki przyrodnicze na VI Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 20/2006, 2006.
 46. J. Turło, E. Dąbkowska, K. Służewski, A. Karbowski, G. Osiński, K. Przegiętka, Jak eksperymentowano dawniej? Od Witelona do Foucault'a, Skrypt, PDF WFAiIS UMK 2006.
 47. J. Turło, A. Karbowski, G. Osiński, K. Służewski, Z. Turło, A. Dyszczyńska, P. Felski, M. Kamiński, T. Kubiak, Przykłady wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji przyrodniczej, Skrypt, PDF IF WFAiIS UMK, 2006.
 48. J. Turło, K. Służewski, A. Karbowski, G. Osiński, Ciekawe doświadczenia z powietrzem, Skrypt, PDF IF WFAiIS, 2006.
 49. J. Turło, K. Służewski, A. Karbowski, G. Osiński, Fizyczne eksperymenty historyczne w kształceniu nauczycieli, 13 X 2005, UAM, Poznań, http://www.fns.amu.edu.pl
 50. J. Turło, A. Karbowski, G. Osiński, K. Służewski, Z. Turło, Edukacyjne laboratoria przyrodnicze wspomagane komputerowo, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 15/2005, Toruń 2005, 40-48.
 51. J. Turło, K. Służewski, G. Osiński, A. Karbowski, K. Przegiętka, E. Dąbkowska, Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie o wodzie i powietrzu, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 16/2005, 2005, 21, 24.
 52. J. Turło, A. Karbowski, K. Służewski, Czego uczy komputerowe badanie ruchu wahadeł, Informatyka w Szkole, red. M. Sysło, Wrocław 2004, 526-530.
 53. K. Służewski, J. Turło, A. Karbowski, Przykłady komputerowo wspomaganych doświadczeń z chaosem, Informatyka w Szkole, red. M. Sysło, Wrocław 2004, 516-519.
 54. J. Turło, A. Karbowski, G. Osiński, K. Służewski, Synchroniczne kształcenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na odległość – projekt STEDE, Mat.III Konferencji „Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, 453-458.
 55. A. Karbowski, G. Osiński, K. Służewski, Wykorzystanie sieciowych zasobów multimedialnych w nauczaniu fizyki, Mat. III Konferencji „Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, 495-502.
 56. J. Turło,A. Karbowski, K. Służewski, G. Osiński, School Science Mini MBL Project aimed at increasing the efficiency of teaching, Proc. of GIREP 2004 Conf. “Teaching and learning Physics in new context”, Ostrava 2004, 114.
 57. J. Turło, K. Służewski, A. Karbowski, G. Osiński, Rzeczywisty przykład wirtualnego kształcenia nauczycieli na odległość, Informatyczne przygotowanie nauczycieli, Ed. Rabid, Kraków 2003, 143-148.
 58. J. Turło, K. Służewski, A. Karbowski, E-nauczanie na temat: "Promieniotwórczość wokół nas", Mat. Konf. Informatyka w Szkole, Ed. M. Sysło, Szczecin 2003, 331-336.
 59. A.. Karbowski, J. Turło, K. Służewski, Badanie ruchów krzywoliniowych metodą interaktywnego wideo, Mat. Konf. Informatyka w Szkole, Ed. M. Sysło, Szczecin 2003, 331-336.
 60. J. Turło, A. Karbowski, K. Służewski, Z. Turło, Szkolne mini-laboratoria komputerowe do nauczania przedmiotów przyrodniczych, wyd. UAM Poznań, 2003, 29-57.
 61. J. Turło, A. Karbowski, K. Służewski, Przykłady wykorzystania metody interaktywnego wideo w nauczaniu fizyki, Mat. konf. "Informatyka w Szkole" XVIII, Toruń, 2002, ss. 583-589.
 62. A. Karbowski, The Use of Doppler Effect in Science Education,  Proc. of Intern. Conf. GIREP 2002 "Physics in New Fields and Modern Application", Lund, Sweden, 2002.
 63. J. Turło, K Służewski, J. Rybicki, A. Karbowski, Przykłady wykorzystania eksperymentów historycznych w nauczaniu fizyki, Fizyka w Szkole, t. 262, 2002, ss. 62-72.
 64. J. Turło, A. Karbowski, K. Służewski, Z. Turło, D. Chaberski, Technologia informacyjna w laboratorium przyrodniczym, Mat. Konf. Informatyka w szkole XVII cz.2, 19-22.09.2001, Mielec, 2001, 647-654.
 65. J. Turło, A. Karbowski, G. Osiński, K. Służewski, Z.Turło, Zmodernizowane komputerowo wspomagane laboratorium dla nauczyciela przyrody, Proc. of Intern. Conf. "Science and Mathematics Teaching for the Information Society", Top Kurier, 2001, 201-208.
 66. M. Uscki, A. Karbowski, Interdisciplinary Approach in Teaching Mathematics and Physics, Proc. of Intern. Conf. "Science and Mathematics Teaching for the Information Society", Top Kurier, 2001, 231-240.
 67. J. Turło, A. Karbowski, G. Osiński, Z. Turło, Przyroda, doświadczenie i komputer w zreformowanej szkole na przykładzie zjawisk termodynamicznych, Mat. Konf XVI "Informatyka w szkole", Mielec 2000, 394-401.
 68. J. Szeliga, M. Janowski, M. Jackowski, W. Jędrzejczyk, A. Karbowski, G. Osiński, S. Łęgowski, S. Wasilewski, Aplication of Nonlinear Methods in Analysis of Bloodflow Dynamics in Human Carotid Artery. Preliminary Results, Mat. Konf. 4 Zjazd Europejskiego Towarzystwa Chirurgów, Kraków 3-6.12.2000, Przegląd Lekarski, 2000/57, suplement 6.

Podziękowania

   
         
   

 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2011/2012

Semestr zimowy
Fizyka elementarna, Fizyka 1, ćw. 60 h
Zastosowania komputerów w edukacji, MSN II, ćw, gr. 1, 30h
Dydaktyka fizyki, MSN II, ćw., gr. 1, 30 h
Kółko fizyczne dla uczniów Liceum Akademickiego, 30 h

Semestr letni
Kurs komputerowy D, F-M III, ćw., 30 h
Dydaktyka fizyki, MSN I, ćw., 15 h
Dydaktyka fizyki, MSN I, laboratorium, 15 h
Seminarium zadań matematyczno-fizycznych, M-F II, F-M II, ćw., 30 h
Pracownia Metodyki Eksperymentu Fizycznego, M-F II, F-M II, laboratorium, 30 h
Dydaktyka przedmiotów przyrodniczych, Geografia IV, ćw. 25 h
Multimedia w edukacji i kulturze, F-M III, ćw., 30 h
Technologia Informacyjna w nauczaniu fizyki, M-F III, ćw., 15 h

Złote zderzenia