Uroczyste spotkanie


Uroczyste spotkanie z okazji podpisania przez Dyrektora OPI w imieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowania projektu utworzenia COK.
Przy makiecie COK stoja od lewej: prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, dr hab. Włodzimierz Karaszewski, dr Paweł Modrzyński,
mgr inż. Tadeusz Robaczewski, dr hab. Wiesław Nowak, prof. dr hab. Stanisław Chwirot, dr hab. Ireneusz Grabowski

"Fundusze Europejskie - dla rozwoju infrastruktury i środowiska" "Inwestujemy w waszą przyszłość"