Dofinansowanie


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania dla projektu "Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu - utworzenie Centrum Optyki Kwantowej - zastosowania w naukach przyrodniczych i biomedycznych" - wysokość wsparcia 25870000 PLN.

"Fundusze Europejskie - dla rozwoju infrastruktury i środowiska" "Inwestujemy w waszą przyszłość"