Podpisanie umowy


W dniu 25 czerwca 2009r. została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika a firmą Mostostal Warszawa S.A. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu - utworzenie Centrum Optyki Kwantowej - zastosowania w naukach przyrodniczych i biomedycznych" oraz nastąpiło przekazanie terenu i placu budowy. Rozpoczęcie prac planowane jest na dzień 8 lipca 2009r. a zakończenie - do 31 grudnia 2010 r.

"Fundusze Europejskie - dla rozwoju infrastruktury i środowiska" "Inwestujemy w waszą przyszłość"