Budowa Centrum Optyki Kwantowej


Budowa Centrum Optyki Kwantowej to inwestycja zaplanowana do finansowana z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet XIII – rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego).

"Fundusze Europejskie - dla rozwoju infrastruktury i środowiska" "Inwestujemy w waszą przyszłość"